Mark Kinet & Willem Heuves (Red.)

Driehoeksverhoudingen. Actuele oedipale variaties

22,00


ISBN

978 94 6371 088 6

Aantal pagina's

156

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Psychoanalytisch Actueel nr. 27

Beschrijving

Het Oedipus-complex is binnen het klassieke freudiaanse denken het kerncomplex van de neurose. Onze identiteit en relaties zijn er rond gegroepeerd. Het is beslissend voor onze genderidentiteit en onze seksuele oriëntatie, maar ook voor onze gewetensvorming als beschaafde wezens. Het biedt een mens een eerste en funderende symbolische structuur. Het heeft al naar gelang tijd en plaats wisselende verschijningsvormen, wordt belichaamd door verschillende figuren en met verschillende functies.

Het is de grote Ander die in onze psyche zijn neerslag krijgt en die van ons à la Aristoteles een zoön politikon of politiek dier maakt. De familie mag immers niet herleid worden tot biologische verwantschappen maar is een in tijd en cultuur variërende configuratie van onderlinge verbanden, geboden en verboden, rechten en plichten, niet in het minst op het vlak van wie waarvoor hoe en van wat mag ‘genieten’.

Conform aan het profiel van de reeks Psychoanalytisch Actueel vindt de lezer in dit boek bijdragen uit diverse theoretische en klinische perspectieven. Het gaat over chimpansees, kinderen, pubers en adolescenten. Over ouders en voorouders. Er wordt te rade gegaan bij Freud, Klein, Bion, Lacan en vele anderen en we gaan op reis naar Azië. Nu eens verdiepen we ons in uitgebreide klinische vignetten, dan weer begeven we ons aan de kritische lectuur van beslissende teksten. Het Oedipus-complex blijkt een nog steeds cruciaal en actueel onderwerp.

Mark Kinet is psychiater, hoofdredacteur van de reeks Psychoanalytisch Actueel en bestuurslid van de Belgisch-Nederlandse Stichting Psychoanalyse en Cultuur. www.markkinet.be.
Willem Heuves is doctor in de psychologie en psychoanalyticus voor kinderen en volwassenen, opleider van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging en voormalig docent aan de Universiteit Leiden.

Met bijdragen van Lut De Rijdt, Marc Hamburger, Willem Heuves, Mark Kinet, Eva Prinsen, Thijs Timmer, Philippe Van Haute, Rudi Vermote en Herman Westerink.

ISBN: 9789463710886

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview

Video