Bernard Sabbe & Luc Braeckmans

De vele lichamen die we zijn. Medisch-wijsgerige verkenningen

29,90


ISBN

978 94 6371 227 9

Aantal pagina's

239

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit met afbeeldingen in kleur

Beschrijving

Wat is dat, een lichaam? Het lichaam dat ons vitaliteit en levenskracht geeft, dat ons denken en voelen draagt en bepaalt hoe wij verschijnen in de ogen van anderen. Het lichaam waar we bij onszelf ‘thuis’ zijn, en dat we met elkaar delen in intimiteit. Het lichaam dat ons van geboorte naar dood voert. Het lichaam dat onze geest produceert, maar door diezelfde geest wordt aangestuurd.

Nooit verwierf de mens op accurate wijze zicht op het eigen lichaam. Beschik ik over een lichaam waarmee ik tal van activiteiten ondernemen kan? Of ben ik daarentegen een lichaam? Over die ‘vele’ lichamen die wij zijn, gaat dit boek.

De auteurs verbinden filosofische inzichten met medische en psychologische. Zo beschrijven zij het fysieke en vitale lichaam, het lichaam zoals wij dit zelf beleven en ervaren, het lichaam als emotie, het getoonde en relationele lichaam, het erotische en reproductieve lichaam, het sociale en politieke lichaam, en het zieke en dode lichaam. Het boek doet een beroep op inzichten van beroemde filosofen, maar ook van mystici: van Plato, over Augustinus naar Descartes en Spinoza, tot hedendaagse denkers als Nietzsche, Schopenhauer, Levinas, Merleau-Ponty, Foucault en Nussbaum.

Dit boek richt zich tot ieder die over de rijkdom van het eigen lichaam wil nadenken, zeker tot wie betrokken is bij de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.

Bernard Sabbe, psychiater-psychotherapeut, is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, vakgroep Capri (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute). Hij is gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en van het College van de Hoge Gezondheidsraad.

Luc Braeckmans, doctor in de Wijsbegeerte en de Letteren, is emeritus professor aan de Universiteit Antwerpen en tevens verbonden aan het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA). Hij doceerde diverse wijsgerige opleidingsonderdelen, waaronder Algemene en wijsgerige psychologie en antropologie. Hij is voorzitter van het Centrum voor Andragogiek (CVA).

ISBN: 9789463712279

 

*** Recensie, Sofie Messeman, Dagblad TROUW, 13 januari 2021

‘Het is verkwikkend dat de geneeskundige, mechanische kijk op het lichaam in dit boek wordt verruimd met andere, meer filosofische perspectieven.’

 

*** Recensie, M. Nijs, Tijdschrift voor Psychiatrie 63(4), april 2021

‘De ingewikkelde materie brengen de auteurs op een toegankelijke manier aan de man.’

‘Alle artsen die een holistische kijk willen ontwikkelen op hun patiënten zouden dit boek moeten lezen. Ook geïnteresseerde leken kunnen dit boek aan.’

 

*** Recensie, Thomas Fondelli, Systeemtheoretisch Bulletin, 39(2), 2021, 231-237

‘Dat het boek thematisch is opgebouwd en zich per hoofdstuk toespitst op de stem van één of een beperkt aantal denkers, zorgt ervoor dat de lezer op een heel overzichtelijke manier inzicht krijgt in hoe het lichaam meer is dan een object op zichzelf. Het is een bron van betekenisverlening, een thematiek die tal van denkers over de jaren heen is blijven prikkelen.’

‘Ze (de auteurs) nodigen naar mijn gevoel de lezer daarmee uit stil te staan bij hun eigen betekenisverlening en per definitie beperkte en beperkende visies op het lichaam. Daarin zijn de auteurs volgens mij meer dan geslaagd. Ondanks de kleine momentjes van frustratie en verwarring ben ik blij dat ik dit boek gelezen heb en ervaar ik niet alleen een verrijking in mijn visies op het lichaam, maar ook een hernieuwde nieuwsgierigheid naar wat cliënten mij hierover te vertellen hebben.’

 

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview