Kristien Hens

Dynamieken van autisme. Een ethisch-filosofische reflectie

24,90


ISBN

978 94 6371 206 4

Aantal pagina's

163

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Reeks

Cahiers Campus Gelbergen, nr. 8

Beschrijving

Autisme is een begrip met vele betekenissen: een psychiatrische diagnose (autismespectrumstoornis) die gesteld wordt op basis van criteria uit een diagnostisch handboek, een specifieke vorm van zijn die gerelateerd is aan bepaalde cognitieve eigenschappen, maar ook een fenomeen dat onlosmakelijk verbonden is met de huidige, veeleisende maatschappij,… In dit boek gaat de auteur op zoek naar een manier om een ethiek van autisme vorm te geven die recht doet aan deze meerduidigheid, en die tegelijkertijd rekenschap geeft aan ervaringen van mensen met autisme.

Autisme is lang als een statisch gegeven beschouwd, zowel in het denken erover als in de wijze waarop de stereotiepe autist zich zou gedragen. Deze publicatie hanteert een dynamische benadering. Dit laat toe om autisme te concipiëren als een fenomeen dat ontstaat in interactie met context, als een betekenisvolle reactie op bepaalde omgevingen. Het biedt bovendien een leidraad voor zinvol onderzoek waarin ervaringen van mensen uitermate belangrijk worden.

Kristien Hens doceert ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Ze onderzoekt ethische vragen rond psychiatrische diagnoses, en bestudeert hoe de recente bevindingen rond epigenetica een invloed kunnen hebben op het denken over verantwoordelijkheid.

*** Recensie: K.A.M.C. Baert voor NBD Biblion, 5 augustus 2020

Over autisme is er al veel geschreven de laatste jaren. Maar in dit boek boek brengt Kristien Hens ons toch op een speciale en unieke manier een blik op deze materie. Kristien Hens doceert ethiek en dat merk je door het hele boek heen. Ze beschrijft autisme vanuit verschillende invalshoeken en dat doet ze op een wetenschappelijk meer dan correcte manier. Zo bespreekt ze op een buitengewone goede manier de cognitieve, sociologische en historische verklaringen van autisme. Zelden gelezen. Het hoofdstuk ‘Epistemische onrechtvaardigheid en taal’ is sterk onderbouwd en getuigt van kennis over de problematiek van autisme. De auteur stelt ook terecht het belang van ervaringen van mensen centraal en kadert dit binnen de wetenschappelijke context. Dit is een boek over autisme van hoog niveau. Voorzien van talrijke voetnoten een een uitgebreid literatuuroverzicht.

Dit boek verscheen in de reeks Cahiers Campus Gelbergen, nr. 8
ISBN: 9789463712064

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview