Senior jrg. 1 nr. 1

18,00


SKU

SENIOR1-1

Jaargang

jrg. 1 nr. 1

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Kwaliteitsvolle ouderenzorg over de landsgrenzen heen
Luc Van de Ven

Editoriaal

Hoe rouwen(de) ouderen (helpen)?
Johan Vancoillie

In deze bijdrage richten we de focus op een drietal vragen. Eerst staan we stil bij het specifieke van rouw bij ouderen. Rouwt een oudere anders, louter vanwege zijn of haar leeftijd? In essentie en op structureel niveau menen we dat er geen grote verschillen zijn tussen jongeren en (oudere) volwassenen wat rouw betreft. Toch neemt dit niet weg dat ouderen vaak te maken hebben met een specifieke context die rouwen een bepaalde inkleuring geeft, die anders is dan bij jongeren. We vertrekken vanuit enkele typische verliessituaties om van daaruit, mogelijke rouwverschillen te overlopen. Een tweede vraag betreft de eventuele bijkomende problemen die rouw kunnen compliceren. Ten slotte formuleren we enkele aandachtspunten bij het begeleiden van een oudere in rouw.

Pesten: van alle leeftijden
Ronald Geelen

Bij pesten denken we aan kinderen, gedrag op schoolpleinen of misschien aan werknemers in bedrijven. Er is nauwelijks theorievorming en evenmin onderzoek naar pestgedrag tussen kwetsbare ouderen in zorginstellingen. Terwijl het ook daar voorkomt; en naar het zich laat aanzien niet zelden. Een goede reden om dit destructief sociaal gedrag te exploreren: het waarom ervan, overwegingen erbij en interventies. Er is voor de ouderenzorg bijzonder weinig onderzocht en geschreven over dit onderwerp, zodat we overgeleverd zijn aan praktijkervaringen en de klinische blik. Van daaruit zijn wel degelijk constructieve invalshoeken te bedenken en acties te formuleren.

Fa kruis, de kritische noot
Tinus Renders

Ik ben zo eenzaam zonder jou
Prof. dr. Jan Van den Stock

Werken ‘met’ en voor mensen met dementie
Nansie Daems

De zorg voor personen met dementie evolueert snel. Toch ben ik ervan overtuigd dat ze kan en moet verbeteren. Het aantal mensen dat te maken krijgt met dementie, stijgt elk jaar, wat betekent dat de maatschappij moet blijven investeren in onderzoek en meer nog in goede, aangepaste zorg.

Mediaberichten over psychisch welzijn: gewogen en (meestal) te licht bevonden
Carine Stevens

Boekbespreking

Mondgezondheid bij senioren, hoe doe je dat?
Christine Van Meir

Iedereen droomt van een lang leven en een gezonde ‘oude dag’ en… met je eigen tanden? Ja het kan! ‘Gezondheid kan gezien worden als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’ Goede mondzorg vanaf jonge leeftijd kan hieraan ook een belangrijke toegevoegde waarde leveren. Dit vraagt vanaf de doorbraak van de eerste melktand correct poetsen of laten poetsen, naast regelmatig tandartsbezoek en aandacht voor tandvriendelijke voeding en dit een leven lang.