Hoofdredacteur: Luc Van de Ven

Senior jrg. 2 nr. 1

18,00


SKU

SENIOR2-1

Jaargang

jrg. 2 nr. 1

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Naar een vernieuwde ouderenzorg?
Luc Van de Ven

Editoriaal

Ethiek en zin in de zorg: vragen van alle (leef)tijden
Koen Jordens

Om ter verklaring van de eerste woorden van de titel met de deur in huis te vallen: ethiek gaat over het nadenken over wat individueel en collectief al dan niet van waarde wordt geacht en wat dit betekent voor de te maken keuzes. Zin verwijst naar wat richting, betekenis en drive geeft aan het leven. Wie meent dat deze termen niets voor hem of haar zijn, hou vol en lees verder, want ethiek en zin sluiten aan bij vragen van alle (leef)tijden en het verhaal wordt spannender dan u denkt. Het gaat over een positieve ontwikkeling waar mensen van alle leeftijden iets aan hebben wanneer er moeilijke keuzes aan de orde zijn, wezenlijke verhalen in vertrouwelijkheid verteld dienen te worden, gedachten tot ordening en tot keuze gebracht moeten worden.

> Literatuurlijst

Autismespectrumstoornis bij ouderen
Arjan Videler & Rosalien Wilting

Tot voor kort was er weinig aandacht voor autisme bij ouderen. Onze wetenschappelijke kennis over autisme betreft vooral kinderen en jongvolwassenen. Autisme komt echter voor bij ongeveer 1% van de algemene bevolking en aangezien autisme persisteert door de levensloop, komt het evenveel voor in de ouderdom (Robison, 2019). In de psychiatrie komt autisme zelfs veel meer voor, bij wel 7% tot 16% van de volwassenen met psychiatrische problematiek (Takara, Kondo, & Kuba, 2015). Omdat autisme het aanpassen aan de ouderdom ernstig belemmert, is het aannemelijk dat een vergelijkbaar percentage van de ouderen met psychische klachten ook autisme heeft.

> Literatuurlijst

Fa kruis, de kritische noot
Samira Abid
Ragnar Van Acker

> Literatuurlijst bij bijdrage van Samira Abid
> Literatuurlijst bij bijdrage van Ragnar Van Acker

Alcoholproblemen bij ouderen. Extra aandacht is noodzakelijk en levert positieve resultaten op
Joris Casselman

De grens tussen verantwoord en problematisch alcoholgebruik wordt vlugger overschreden bij ouderen omdat hun kwetsbaarheid voor de effecten van alcohol toegenomen is. De meeste ouderen nemen ook dagelijks allerlei geneesmiddelen die nadelige interacties kunnen vertonen met het gebruik van alcohol. Verliessituaties allerhande op gevorderde leeftijd verhogen het risico op het ontwikkelen van alcoholproblemen. Bestaande initiatieven voor preventie en hulpverlening van alcoholproblemen zijn te weinig gekend. Zij dienen ook enigszins aangepast te worden aan de specifieke noden van ouderen en al wie met hen in contact komt. Het goede nieuws is dat mits extra aandacht duidelijk positieve resultaten kunnen worden bereikt.

> Literatuurlijst

Posttraumatische stressstoornis heeft impact bij mensen met dementie
Sjacko Sobczak

> Literatuurlijst

Discrimineren van oudere medewerkers; waarom niet?
Paul Van Gisbergen

Veel organisaties, ook (of misschien wel met name) in de ouderenzorg, hebben te maken met een vergrijzing van hun personeelsbestand. Medewerkers moeten langer doorwerken en het wordt moeilijker om jonge mensen te interesseren voor een opleiding en baan in deze sector. Management- en HR-afdelingen vragen zich af hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Zijn die oudere medewerkers een zegen of juist een last? Moet je een specifiek ouderenbeleid maken, maar hoe dan en mag dat wel? Want onderscheid naar leeftijd is bij wet verboden. In dit artikel pleit ik voor discriminatie van oudere medewerkers, niet bij voorbaat, maar als het functioneel is. En in de goede betekenis van het woord: onderscheiden, niet achterstellen. Want wat verschillend is, mag je ook verschillend behandelen.

Help, ik vergeet!
An Verbrugghe

Boekbespreking