Senior jrg. 1 nr. 3

18,00


SKU

SENIOR1-3

Jaargang

jrg. 1 nr. 3

Aantal pagina's

44

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Een los nummer bestellen kan via senior@spabonneeservice.nl.
Een abonnement telt 4 nummers per jaar. Zie onze abonnementspagina.


Inhoud van dit nummer

Welke lessen kunnen we trekken uit de coronacrisis?
Luc Van de Ven

Editoriaal

Advance Care Planning in tijden van corona. Goede zorg of Intensive Care-beheer ten nadele van ouderen?
Tessa Gabriëls, Ellen Rouwet & Eric van de Laar

Advance Care Planning en ‘het tijdig gesprek over het levenseinde’ hebben de afgelopen jaren steeds meer ingang gevonden in de zorg voor ouderen en kwetsbare patiënten. We zijn dit terecht gaan zien als een goede manier om ongewenste zorg te voorkomen en eigen regie van patiënten te bevorderen. In de context van de coronacrisis lijkt dit echter dubieus geworden. Initiatieven van huisartsen om hun patiënten hierover te benaderen, maken ouderen bang. Dat stelde althans de ouderenpartij 50 Plus in Nederland, op basis van verontruste telefoontjes (Actueel/3906). Verontwaardigd legde de partij deze bezorgdheid van haar achterban aan de minister voor. Is het tijdig gesprek over het levenseinde in deze situatie van schaarste aan middelen een instrument geworden om ouderen van de Intensive Care (IC) te weren?

Nooit te oud om te participeren. Relatiegerichte participatiecultuur in het woonzorgcentrum
Leen Plessers

Participatie verankeren in het woonzorgcentrum is als samen breien aan een kleurrijke sjaal. Iedereen draagt zijn ‘steekje’ bij: van bewoner, kok, zorgkundige, ergotherapeut, onderhoudsmedewerker, verpleegkundige, familie tot directie. Het gaat om een cultuurverandering. Een blijvende uitdaging! De sjaal is nooit af. Gelukkig maar. In deze bijdrage maken we kennis met de implementatie van warme participatie via het Tubbe-model in WZC Sint-Jozef in Pelt, dat deel uitmaakt van de woonzorggroep Integro vzw. Hier wordt duidelijk dat voornamelijk het proces om te komen tot warme participatie belangrijk is. Tijdens de vele ‘breisessies’ worden (h)echte banden gesmeed. Mensen krijgen ‘breigoesting’. Participatie wordt een attitude en onderdeel van de woon- en zorgcultuur. De bontgekleurde breiwol past bij de organisatie en haar bewoners. Met vallen en opstaan slagen bewoners en medewerkers er samen in een warme sjaal te breien die iedereen innig omhelst in een woonzorgcentrum waar het goed is om te wonen, te werken en te leven.

Museumobjecten prikkelen ouderen met dementie
Petra van pellicom

In Vlaanderen en Nederland zijn de meeste woonzorgcentra intussen doordrongen van het belang van zinvolle dagbesteding voor hun bewoners. Zo krijgt de residentieel wonende oudere met dementie de kans om deel te nemen aan groepsactiviteiten zoals samen vertellen over vroegere gebeurtenissen, zingen in een zangkoor, een geliefd muziekinstrument bespelen of meehelpen in de moestuin. Eventueel wordt een herinneringsboek, verhalentafel of vertelkoffer aangewend, individueel of in groep. Dit staat in schril contrast met het aanbod aan activiteiten voor de thuiswonende ouderen met dementie. Hoewel 70% van de Vlaamse personen met dementie thuis woont (Vandeurzen, 2017), is het aanbod schaars wat activiteiten betreft die specifiek gericht zijn op dit doelpubliek.

Fa kruis, de kritische noot
Els Aerssens, Ronald Geelen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: gewoon behandelen!
Arjan Videler

Hoogbegaafde senioren
Louis Heylen

Boekbespreking

Neuropsychologisch onderzoek in de ouderenzorg: beknopt meten of grondig? Waarom de neuropsycholoog doet wat hij doet
Carine Sachem

Iedereen die werkzaam is in de acute of poliklinische ouderenzorg, zal het kunnen beamen: de laatste 10 à 15 jaar heeft het aantal doorverwijzingen voor een neuropsychologische screening of onderzoek naar een dag- of geheugenkliniek voor ouderen een hoge vlucht genomen. Vanwaar deze populariteit?