Anita Blonk

Anita Blonk

Dr. Anita Blonk is oud-lector van de Fontys Hogescholen Master Opleiding Special Needs, naast een jarenlange aanstelling als docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is ze verbonden aan Hogeschool Windesheim, Expertisecentrum PBS als ontwikkelaar, onderzoeker en opleider. Ze heeft een klinische praktijk en is supervisor voor de beroepsverenigingen NVO en NIP. Ook verzorgt ze post-masteronderwijs aan gedragswetenschappers.