Paul Schotsmans

Paul Schotsmans

Paul Schotsmans is priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Hij is emeritus hoogleraar medische ethiek aan de Faculteit Geneeskunde, KU Leuven (1984-2015). Hij was voorzitter van de European Association of Centres of Medical Ethics, (co-)voorzitter van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, bestuurslid van de International Association of Bioethics en bestuurslid van Eurotransplant. Hij diende als ethisch adviseur voor veel ziekenhuizen en zorginstellingen.

Foto auteur (c) KU Leuven – Rob Stevens