Eveline De Wree

Eveline De Wree

Eveline De Wree, doctor in de criminologie, was jarenlang actief in de academische wereld. Nadien ging ze aan de slag als begeleider van jongeren die strafbare feiten pleegden en/of kampten met problemen op school. Ze gaf jarenlang leiding aan teams die zich bezighouden met deze materie bij Elegast, Centrum voor Jeugd en Gezin, in Antwerpen. Op dit moment is zij programmaleider Intrafamiliaal Geweld & co-coördinator “Veilig Thuis” van de stad Antwerpen.

Eveline is mede-initiatiefnemer en bezieler van Wortels & Vleugels. Dit vormingscentrum kwam tot stand na een jarenlange ervaring in het werken met jongeren, die een duwtje in de rug nodig hadden.