Eveline De Wree

Eveline De Wree

Eveline De Wree, doctor in de criminologie, was jarenlang actief in de academische wereld. Nadien ging ze aan de slag als begeleider van jongeren die strafbare feiten pleegden en/of kampten met problemen op school. Op dit ogenblik geeft ze leiding aan teams die zich bezighouden met deze materie bij Elegast, Centrum voor Jeugd en Gezin, in Antwerpen.