Katinka Lünnemann

Katinka Lünnemann

Katinka Lünnemann is als senior onderzoeker werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht en maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociale vitaliteit en veiligheid. Ze is coördinator van de themagroep Recht, bescherming & preventie. Ze was in 2006 en 2007 lector Veiligheid en recht aan de Hogeschool Avans en in 2008-2009 rechter-plaatsvervanger aan de rechtbank Arnhem, sectie familierecht.

Voorheen heeft Katinka gewerkt als Universitair docent Strafrecht en Strafprocesrecht bij de Rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen en als Universitair docent Juridische vrouwenstudies aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Zij startte haar promotieonderzoek op het interdisciplinaire onderzoekscentrum Sturing en samenleving van de rechtenfaculteit in Leiden en behaalde haar doctorstitel in 1996 met het proefschrift ‘Vrouwenmishandeling, strafrechtelijk afgedaan?’, over de strafrechtelijke regulering van geweld tegen vrouwen in de privésfeer. Haar huidige onderzoek beweegt zich voornamelijk op het snijvlak van recht en samenleving, onder meer door het doen van procesevaluaties en wetsevaluaties. Ze is bij uitstek deskundig op de terreinen (seksueel en huiselijk) geweld, strafrecht, jeugd en ketensamenwerking.