Lore Bellaert

Lore Bellaert

Lore Bellaert heeft een achtergrond in de Pedagogische Wetenschappen. Middelengebruik, verslaving en herstel zijn thema’s die verweven zijn met haar persoonlijke en professionele achtergrond en interesses. Ze wil bijdragen aan een meer genuanceerd begrip van de complexiteit van verslavingsherstel en de contextuele dynamieken die bij dit proces betrokken zijn.