Ralph De Wit

Ralph De Wit

Ralph De Wit is advocaat in Antwerpen, waar zijn praktijk zich toespitst op internationale contracten en transport. Hij doceert contractenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en transport- en maritiem recht aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen (HZS). Hij is arbiter bij CEPANI (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) en Honorary Member van FIATA (de wereldwijde organisatie van expediteurs).