Ralph De Wit & Steve De Cauwer

Bijzondere overeenkomsten in hoofdlijnen – hardcover

198,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 446 4

Aantal pagina's

836

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

hardcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Dit boek is bestemd voor rechtsstudenten en praktijkjuristen. Het omvat een overzicht van de belangrijkste benoemde contracten in het Oud Burgerlijk Wetboek: koop (inclusief de nieuwe regelingen van consumentenkoop en levering van digitale inhoud en diensten, en een korte bespreking van internationale handelskoop en Incoterms® Regels 2020), huur van goederen (algemene regeling, Vlaamse woninghuur en handelshuur), aanneming van werk (algemene regeling, bouwpromotie inclusief de Wet Breyne, en een korte inleiding tot vervoer van goederen), bewaargeving, lastgeving en dading.

De auteurs hebben in een algemene inleiding beknopt enkele aspecten opgenomen die een rechtstreekse weerslag hebben op een contract, zoals de B2B-wet van 2019 en de consumentenbescherming, de kwalificatie van contracten, en samenloop en co-existentie.

De materie is aangepast aan het pas verschenen Boek 5 BW, het nieuwe algemeen verbintenissenrecht.

Prof. dr. Ralph De Wit doceert contractenrecht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en transport- en maritiem recht aan de Antwerp Maritime Academy (AMA), de vroegere Hogere Zeevaartschool. Hij is advocaat in Antwerpen, waar zijn praktijk zich toespitst op internationale contracten en transport. Hij is arbiter bij CEPANI (het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) en Honorary Member van FIATA (de wereldwijde organisatie van expediteurs).

Mr. Steve De Cauwer is advocaat en vrijwillig medewerker aan de faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

ISBN: 9789463714464

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Woord vooraf

Klik hier om het woord vooraf te lezen.

Preview