Régine Feltkamp

Beginselen van het vermogensrechtelijk privaatrecht

29,90

Categorie:

ISBN

ISBN 978 94 6371 002 2

Aantal pagina's

284

Editie

3de, herziene uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Dit boek is er in hoofdzaak op gericht de lezer vertrouwd te maken met de basisbegrippen en -beginselen van het privaatrecht en inzicht te geven in het opzet en de werking van deze basisbeginselen.

Het is opgebouwd uit zes hoofdstukken. In een algemene inleiding wordt het privaatrecht gedefinieerd, en nagegaan wat zijn bronnen zijn. Daarna wordt ingegaan op het begrip ‘subjectieve rechten’ en de concrete uitoefening ervan. Na een behandeling van het begrip ‘vermogen’ worden de begrippen ‘individuele vrijheid en verantwoordelijkheid’ uitgebreid bestudeerd. Tot slot wordt een overzicht gegeven van het bewijs in het privaatrecht, de mogelijke sancties en dwang. Door het boek heen wordt de lezer ook vertrouwd gemaakt met de belangrijkste Franse rechtsterminologie.

Talrijke concrete voorbeelden illustreren het praktische belang van de geschetste beginselen.

Het boek richt zich in de eerste plaats tot bachelorstudenten in de rechten. Daarnaast is het een nuttig instrument voor al wie voor het eerst of opnieuw kennis wil maken met de basisbeginselen van het privaatrecht.

Régine Feltkamp doceert aan de Vrije Universiteit Brussel de opleidingsonderdelen Beginselen van privaatrecht, Financieel en economisch recht en Bijzondere vraagstukken van contractenrecht. Zij is daarnaast advocaat in Brussel (MODO-advocaten). Zij is lid van de vakgroep Privaat- en economisch recht en publiceert geregeld in het privaatrecht.

ISBN: 9789463710022

Inhoudsopgave

Klik hier om het pdf-bestand te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.