Eric Verbiest

Perspectieven op onderwijsvernieuwing

44,50

Categorie:

ISBN

978 94 6371 286 6

Aantal pagina's

430

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Hoeveel moois er ook nu al in het onderwijs gebeurt: er zijn onmiskenbare signalen dat het niet goed gaat met het onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Dalende resultaten op belangrijke vakken, toenemende ongelijkheid tussen leerlingen en scholen, lerarentekort, hoge werkdruk. Vooral leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus hebben minder onderwijskansen. Het zijn fundamentele knelpunten, ook los van de coronapandemie.

Innovatie in het onderwijs is permanent noodzakelijk om de ontwikkeling van onze jongeren, de maatschappelijke cohesie en de welvaart van onze samenleving te bevorderen. Het ontbreekt dan ook niet aan onderwijsvernieuwingen. Maar de wetenschappelijke onderbouwing en de effectiviteit ervan blijken helaas vaak slechts gering.

Perspectieven op onderwijsvernieuwing plaatst onderwijsinnovatie in een maatschappelijke context en gaat uitgebreid in op verschillende opvattingen over hoe het onderwijs te verbeteren. Het boek belicht de sterke en zwakke kanten van deze perspectieven. Een aantal thema’s komt specifieker aan bod, zoals het leren van professionals en verbeteren door onderzoek.

Dit boek maakt een breed publiek vertrouwd met onderwijsinnovatie: leraren en leidinggevenden, schoolbestuurders, begeleiders, onderwijskundigen en studenten.

Prof. em. dr. Eric Verbiest werkt en publiceert op het terrein van onderwijsinnovatie en leiderschapsvorming. Hij studeerde andragologie, filosofie en schoolorganisatieontwikkeling. Hij was lector schoolontwikkeling en schoolmanagement aan Fontys Hogescholen en gastprofessor Onderwijsinnovatie aan de Universiteit Antwerpen.

ISBN: 9789463712866

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Voorwoord

Klik hier om het voorwoord bij het boek te lezen.

Preview