Stefaan Franco

Stefaan Franco

Stefaan Franco is priester van het Bisdom Brugge. Hij is er bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie, sacramenten en het permanente diaconaat alsook verantwoordelijk voor de priesteropleiding aan het Grootseminarie Brugge. Hij doceert aan het Instituut voor Theologie en Pastoraal te Brugge en aan het Johannes XXIII-seminarie te Leuven. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en is redactielid van Collationes, Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal.