Wijntje van der Ende

Wijntje van der Ende

Wijntje van der Ende is muziektherapeut en beeldend therapeut. Zij werkte in kinderpsychiatrie in multidisciplinair verband. Vanuit haar expertise in de combinatie van muziek en beeld schrijft zij over affectregulerend behandelen van kinderen. Ze schreef een bijdrage in het boek ‘Mentaliseren in beeldende vaktherapie’ en is medeauteur van het Basisboek ‘Affectregulerende vaktherapie’.