Ietje Pauw

Ietje Pauw

Ietje Pauw studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde in 1996 het pabo-diploma. In 2007 promoveerde ze op narratieve reflectie aan de Universiteit Utrecht. Ze doceert aan de Hogeschool KPZ, eerst het vak Reflectie en Retorica, nadien het vak Narratieve Professionele Identiteit. Ze geeft leiding aan een onderzoeksgroep die onderzoek verricht op het gebied van taal, narratio, reflectie en professionele identiteit en publiceerde in diverse vakbladen en internationale tijdschriften over narratieve reflectie.