Jacqueline van der Linden

Jacqueline van der Linden

Jacqueline van der Linden is forensisch orthopedagoog en GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut in opleiding. Binnen Ipse de Bruggen werkt ze als behandelcoördinator en als inhoudelijke projectleider van het project ‘Leef- en werkklimaat’. Ze houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar toepassing van het leef- en werkklimaat binnen de gehandicaptenzorg.