Hans Leinfelder, Isabelle Pannecoucke, Willemien Van Damme & Jana Verstraete (eds.)

Wonen uit de schaduw. Liber amicorum Pascal De Decker

55,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 481 5

Aantal pagina's

369

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

met kleurenafbeeldingen

Categorie:

Beschrijving

‘Wonen uit de schaduw’ verzamelt zeventien bijdragen van vierentwintig auteurs, opgedragen aan Pascal De Decker, naar aanleiding van zijn emeritaat aan de faculteit Architectuur van KU Leuven. Als socioloog en ruimtelijk planner bouwde hij de voorbije decennia in Vlaanderen een unieke academische expertise uit. Hij slaagde erin om huisvesting, wonen en talrijke maatschappelijke uitdagingen te verbinden met de inrichting en het gebruik van de ruimte.

“Niemand kan niet wonen”, luidt een bekende boutade van Pascal De Decker. Het eerste deel van dit boek gaat dan ook uit van het recht op wonen. Vanuit verschillende invalshoeken omschrijven auteurs wat dit recht zoal kan omvatten en hoe dit recht voor heel wat groepen in de samenleving onder druk staat. Ze illustreren ook hoe maatschappelijke actoren op uiteenlopende manieren omgaan met deze druk.

De bijdragen in het tweede deel leggen nadrukkelijk de link tussen wonen en ruimte: hoe drukt wonen zich uit in de ruimte, hoe bepaalt de ruimte waar en hoe mensen wonen? Auteurs tonen aan hoe uiteenlopende gradaties van stedelijkheid bepalend zijn voor de mogelijkheden om te wonen en te leven. Omgekeerd gaan ze ook in op de effecten van het dagelijks wonen en leven op wat Pascal De Decker zelf de ‘ruimtelijke onderlaag’ noemt.

Het kleinere derde deel refereert ten slotte aan Pascal De Deckers blijvende fascinatie – en vaak ook frustratie – over de rol en positie van het ruimtelijk beleid.

Hans Leinfelder is hoogleraar ruimtelijk beleid en ruimtelijke planning aan de faculteit Architectuur van de KU Leuven en maakt deel uit van de onderzoeksgroep P.PUL aan het departement Architectuur van de KU Leuven.
Isabelle Pannecoucke is beleidsmedewerker in de afdeling Woonbeleid van het Agentschap Wonen in Vlaanderen.
Willemien Van Damme maakt deel uit van de onderzoeksgroep P.PUL aan het departement Architectuur van de KU Leuven.
Jana Verstraete maakt deel uit van de onderzoeksgroep P.PUL aan het departement Architectuur van de KU Leuven en van de onderzoeksgroep CRESC van de Universiteit Antwerpen.

ISBN: 9789463714815

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Woord vooraf

Klik hier om het voorwoord bij het boek te lezen.

Preview