Jan Vranken, Pascal De Decker, Dominique Verté & Robert Crivit (red.)

Ongehoord en ongezien. Hoe Vlaanderen vergrijst

42,00


ISBN

978 94 6371 434 1

Aantal pagina's

323

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Beschrijving

Veel meer mensen worden ouder. En zij blijven ook langer gezond, al zijn er grote sociale verschillen. Die nieuwe situatie roept ongeziene uitdagingen op: voor beleidsmakers, voor het middenveld en voor de ouderen zelf.

Waar en hoe wonen? Hoe voorzieningen bereikbaar maken? Hoe inkomens garanderen en armoede voorkomen? Hoe werkbaar werk mogelijk maken? Hoe gepaste zorg organiseren? En vooral: hoe maatschappelijke participatie en mensenrechten van ouderen garanderen?

Slagen we erin om inclusief om te gaan met de veroudering van de samenleving? In dit boek verken­nen wetenschappers en veldwerkers de situatie van ouderen en de knelpunten in uiteenlopende levensdomeinen. Het boek biedt essentiële inzichten voor ie­dereen die niet om de vergrijzing heen kan: beleidsmensen, actieve middenvelders, docenten en stu­denten in onder meer de zorg of de ruimtelijke ordening.

Jan Vranken is emeritus gewoon hoogleraar sociologie aan de Universiteit Antwerpen, oprichter van het Onderzoekscentrum Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) en editor van de eerste negentien edities van het Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting.
Pascal De Decker is socioloog en ruimtelijk planner. Hij is hoogleraar aan het departement Architectuur van de KU Leuven en de Afdeling ARMP van UGent en is verbonden aan de onderzoeksgroep Planning for People, Urbanity and Landscape (P.PUL).
Dominique Verté is sociaal gerontoloog, sociaal agoog (VUB) en medeoprichter van de ouderenbehoefteonderzoeken naar de noden en behoeften van ouderen in Vlaanderen.
Robert Crivit is vormings- en beleidswerker. Hij studeerde gezinswetenschappen en psychosociale gerontologie, en is actief in de beweging voor ouderenrechten.

Met bijdragen van Koen Abts, Hugo Beersmans, Saloua Berdai Chaouni, Jorrit Campens, Robert Crivit, Lotte De Boe, Patrick Deboosere, Anja Declercq, Pascal De Decker, Daan Delespaul, Hakki Demirkapu, Nico De Witte, Robert Geeraert, Christel Geerts, Luc Goossens, Wesley Gruijthuijsen, Bernard Hubeau, Tinie Kardol, Dirk Lauwers, Jef Maes, Freddy Mortier, Marc Swyngedouw, Guy Tegenbos, Geert Van Hootegem, Nathalie Van Leuven, Dominique Vanneste, Thomas Vanoutrive, Bram Verschuere, Dominique Verté, Emma Volckaert en Jan Vranken

ISBN: 9789463714341

 

*** ABVV Senioren, artikel van Evert Wouters

De nood aan aangepast en solidair beleid voor senioren groeit door de vergrijzing met de dag. Misschien moeten we het beleid langzamerhand aanpassen aan deze realiteit. Een goede leidraad hiervoor is het boek ‘Ongehoord en ongezien’ over leeftijdsdiscriminatie (ageisme) en over de nood aan inspraak op alle niveaus. ‘Ongehoord en ongezien’ draagt met een sterke onderbouwing bij aan een veranderende blik op ouderen. Ouderen als expert, niet louter als ervaringsdeskundige van lang vervlogen tijden. (…) Ongehoord en Ongezien: Hoe Vlaanderen vergrijst is een situatieschets voor wie de feiten rond ouderen nog niet goed kent. Een situatieschets voor beleidsmakers en een oproep tot aangepast beleid.

–> Lees het volledige artikel

*** Samenleving en Politiek, recensie Ludwig Van den Hove, april 2023

De publicatie Ongehoord en ongezien raakt diverse elementen aan en geeft mogelijke antwoorden weer op de meeste vraagstukken. Bedoeling is een verder maatschappelijk en politiek debat op gang te brengen rond het toekomstig Vlaams beleid. Waar en hoe wonen? Hoe bepaalde voorzieningen in stand houden en hoe ze bereiken? Hoe een inkomen garanderen en vaak verdoken armoede voorkomen? Moet er al dan niet langer gewerkt worden en hoe wordt daarmee omgegaan? Hoe wordt gepaste, betaalbare en dicht bij huis zorg georganiseerd? Hoe worden de mensenrechten van ouderen gegarandeerd?

–> Lees de volledige recensie

*** Oikos, 107, ‘Ouderen hebben mensenrechten’, september 2023

Wie beleidsmatig met de maatschappelijke positie van ouderen betrokken is, vindt hier een schat aan informatie. De cijfers, vergelijkende tabellen en grafieken vragen om meer studie en toepassing. Ook de algemeen geïnteresseerde lezer heeft veel aan dit boek, al is het maar om kwakkels uit de wereld te helpen: over de onbetaalbaarheid van de pensioenen of over de gedachte dat we de levensduur van de mens kunnen blijven verlengen.

*** Tijdschrift Ruimte, VRP recensie, juni 2023

‘Ongehoord en ongezien’ bevat geen lijstje met pasklare adviezen voor een ruimtelijke planning die afgestemd is op 65-plussers. Wel creëert het een wetenschappelijk onderbouwd en met de nodige cijfers en grafieken gestaafd kader voor de manier waarop de vergrijzing zicht in de ruimtelijke planning moet vertalen.

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview