https://assoass.global

Oud, arm en huurder. Woon- en zorgperspectieven van kwetsbare stedelijke ouderen

maria ozawa uncensored. find out this here www xnx videos

Pascal De Decker & Emma Volckaert

Oud, arm en huurder. Woon- en zorgperspectieven van kwetsbare stedelijke ouderen

29,00


ISBN

978 94 6371 268 2

Aantal pagina's

234

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit met afbeeldingen in kleur

Categorie:
  • Beschrijving
  • Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Preview

Beschrijving

Het aantal ouderen neemt sterk toe. Velen willen oud worden in de woning waarin ze nu wonen. Ze worden daar overigens toe aangemoedigd door het ouderenbeleid. Maar is de woning en woonomgeving, waar men in ‘actievere’ jaren woonde, ook de geschikte plaats om ouder te worden?

Dit boek focust op private en sociale huurders met een beperkt budget die in de stad Gent wonen. Op basis van diepte-interviews geeft het een beeld van hoe deze mensen hun woonsituatie ervaren en hoe ze hun toekomst als arme oudere zien. Zijn hun appartementen toegankelijk? Hoe zit het met de voorzieningen in de buurt? Hoe ervaren ze de toegenomen diversiteit in hun omgeving? Biedt de stad een goede woonomgeving om ouder te worden? Is er informele of formele zorg voorhanden?

Antwoorden op deze vragen leiden tot aanbevelingen omtrent ouderen-, woon-, ruimtelijk en welzijnsbeleid.

In het boek ‘Oud, arm en huurder’ vind je geen tabellen, grafieken en koude cijfers, maar wel menselijke, vaak aandoenlijke verhalen. Over burenhulp en eenzaamheid, over trappen en liften, over wonen en zorg. (huurdersplatform.be, december 2020)

Pascal De Decker, socioloog, ruimtelijke planner en doctor in de politieke en sociale wetenschappen, is hoogleraar aan de onderzoeksgroep P.PUL – Planning for People, Urbanity & Landscape van de Faculteit Architectuur van de KU Leuven en is tevens verbonden aan de AMRP – Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Gent.

Emma Volckaert studeerde journalistiek en politicologie en werkt aan een doctoraat rond wonen en vergrijzing aan de onderzoeksgroep P.PUL – Planning for People, Urbanity & Landscape van de Faculteit Architectuur van de KU Leuven.

ISBN: 9789463712682

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview

find out indian tubekitty