Emma Volckaert

Oud vasthouden. Over vergrijzing, wonen en beleid

37,00


ISBN

978 94 6371 392 4

Aantal pagina's

312

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit met kleurenafbeeldingen

Beschrijving

Wanneer mensen ouder worden, neemt de gezondheid en de persoonlijke mobiliteit vaak af. Wonen wordt dan belangrijker dan ooit. Het Vlaamse (ouderen)beleid stuurt sterk aan op ageing in place, maar houdt daarbij geen rekening met de ruimtelijke randvoorwaarden. Hoe ervaren de ouderen zelf hun woonsituatie? Is de woning aangepast aan veranderende noden? Zijn voorzieningen aanwezig en bereikbaar? Is zorg beschikbaar en welke impact heeft de ruimtelijke context op die zorg?

Dit boek is het resultaat van een doctoraatsonderzoek. Het steunt op interviews met 199 ouderen met verschillende sociaaleconomische en ruimtelijke achtergronden. Het boek sluit af met een kritische beleidsevaluatie en doet aanbevelingen voor beleid en onderzoek.

Emma Volckaert studeerde journalistiek en politieke wetenschappen en werkt sinds 2014 aan de onderzoeksgroep P.PUL – Planning for People, Urbanity & Landscape van de faculteit Architectuur van de KU Leuven.

ISBN: 9789463713924

 

*** Interview Veerle Beel, De Standaard, 4 oktober 2022

Emma Volckaert: “Er is dringend nood aan een landelijke campagne die vijftigers, zestigers en zeventigers doet nadenken over waar ze later willen wonen. Dat is belangrijker dan ooit, tot op hoge leeftijd. Als je huis niet toegankelijk is, de buurt niet levendig en je mobiliteit beperkt, kun je maar beter verhuizen. Dat is ons advies: op tijd verhuizen, om je oude dag op een betere plek door te brengen.

Verhuizen veroorzaakt wel stress. Je laat zoveel herinneringen achter die je een gevoel van ‘erbij horen’ gaven. Verhuis dus op tijd, naar een plek die je zelf kiest en die je graag hebt, zodat je je daar ook weer ‘thuis’ kunt voelen.”

*** Interview Ann Peuteman, De Knack, 7 januari 2023

Wil je een fijne, onafhankelijke oude dag, dan kun je beter tijdig verhuizen. Dat blijkt uit Oud vasthouden, het doctoraat dat onderzoekster Emma Volckaert bij P.PUL (Planning for People, Urbanity and Landscape) van de KU Leuven maakte. ‘Zodra je de vijftig voorbij bent, zou je al moeten beginnen na te denken waar je wilt wonen als je oud wordt’, zegt ze. ‘Ook om daadwerkelijk te verhuizen, mag je niet te lang wachten. Het is belangrijk dat je aan je nieuwe woning kunt wennen en de omgeving kunt leren kennen voor je daadwerkelijk minder mobiel en zorgbehoevend wordt.’

–> Lees het volledige interview

*** Recensie Clemens de Olde, Tijdschrift Sociologie 4, 2023

Door de ervaringen van bewoners in tekst en beeld te presenteren vestigt Volckaert de aandacht op de subjectieve beleving van het ouder worden in een onaangepaste woning en woonomgeving. Zo voegt haar kwalitatieve onderzoeksbenadering een dimensie toe aan cijfermatige indicatoren zoals valincidenten of de gemiddelde verhuisafstand tussen ouders en kinderen, die ook in het boek zijn opgenomen.

In de hoofdstukken toont Volckaert secuur en soms pijnlijk aan hoe het ageing in place-beleid gebaseerd is op een beeld dat de werkelijkheid niet reflecteert. Het boek biedt zo een broodnodige kritische kijk op de beleidspraktijk in Vlaanderen. Daarnaast is het een waardevolle aanvulling op de sociologische kennis over het samenspel van ouder worden, wonen en de woonomgeving.

–> Lees de volledige recensie

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview