Oud vasthouden. Over vergrijzing, wonen en beleid

Emma Volckaert

Oud vasthouden. Over vergrijzing, wonen en beleid

37,00


ISBN

978 94 6371 392 4

Aantal pagina's

312

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit met kleurenafbeeldingen

Beschrijving

Wanneer mensen ouder worden, neemt de gezondheid en de persoonlijke mobiliteit vaak af. Wonen wordt dan belangrijker dan ooit. Het Vlaamse (ouderen)beleid stuurt sterk aan op ageing in place, maar houdt daarbij geen rekening met de ruimtelijke randvoorwaarden. Hoe ervaren de ouderen zelf hun woonsituatie? Is de woning aangepast aan veranderende noden? Zijn voorzieningen aanwezig en bereikbaar? Is zorg beschikbaar en welke impact heeft de ruimtelijke context op die zorg?

Dit boek is het resultaat van een doctoraatsonderzoek. Het steunt op interviews met 199 ouderen met verschillende sociaaleconomische en ruimtelijke achtergronden. Het boek sluit af met een kritische beleidsevaluatie en doet aanbevelingen voor beleid en onderzoek.

Emma Volckaert studeerde journalistiek en politieke wetenschappen en werkt sinds 2014 aan de onderzoeksgroep P.PUL – Planning for People, Urbanity & Landscape van de faculteit Architectuur van de KU Leuven.

ISBN: 9789463713924

 

*** Interview, Veerle Beel, De Standaard, 4 oktober 2022

Emma Volckaert: “Er is dringend nood aan een landelijke campagne die vijftigers, zestigers en zeventigers doet nadenken over waar ze later willen wonen. Dat is belangrijker dan ooit, tot op hoge leeftijd. Als je huis niet toegankelijk is, de buurt niet levendig en je mobiliteit beperkt, kun je maar beter verhuizen. Dat is ons advies: op tijd verhuizen, om je oude dag op een betere plek door te brengen.

Verhuizen veroorzaakt wel stress. Je laat zoveel herinneringen achter die je een gevoel van ‘erbij horen’ gaven. Verhuis dus op tijd, naar een plek die je zelf kiest en die je graag hebt, zodat je je daar ook weer ‘thuis’ kunt voelen.”

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview