Gabriel Quicke

Gabriel Quicke

Gabriel Quicke, priester van het bisdom Brugge, studeerde klassieke filologie en behaalde een doctoraat in de theologie met de thesis: Saint Augustine. A Spiritual Guide for Ecumenism Today. A Study of the Tractatus in Iohannis Evangelium. Hij werkte als ‘priester-in-zending’ in Libanon, waar hij verbonden was aan het grootseminarie van de Grieks-melkieten in Harissa. Ook was hij aalmoezenier aan de Université Saint Joseph in Beiroet. Daarnaast engageerde hij zich in het Palestijnse vluchtelingenkamp van Dbayeh. Van 2009 tot 2018 werd hij in Rome stafmedewerker in de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, waar hij verantwoordelijk is voor de dialoog met de Oosters-orthodoxe Kerken. Nadien werd hij president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie en was hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven.

Sinds september 2021 is hij Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert Darchis Luik/Rome. Naast een lesopdracht, zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak, een engagement dat hem diep raakt en dat hij ervaart als teken van dankbaarheid en levensvervulling.