Gabriel Quicke

Gabriel Quicke

Gabriel Quicke, priester van het bisdom Brugge, studeerde klassieke filologie en behaalde een doctoraat in de theologie met de thesis: Saint Augustine. A Spiritual Guide for Ecumenism Today. A Study of the Tractatus in Iohannis Evangelium. Hij werkte als ‘priester-in-zending’ in Libanon, waar hij verbonden was aan het grootseminarie van de Grieks-melkieten in Harissa. Ook was hij aalmoezenier aan de Université Saint Joseph in Beiroet. Daarnaast engageerde hij zich in het Palestijnse vluchtelingenkamp van Dbayeh. Van 2009 tot 2018 werd hij in Rome stafmedewerker in de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, waar hij verantwoordelijk is voor de dialoog met de Oosters-orthodoxe Kerken. Nadien werd hij president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie en was hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven.

Sinds september 2021 is hij Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert Darchis Luik/Rome. Naast een lesopdracht, zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak, een engagement dat hem diep raakt en dat hij ervaart als teken van dankbaarheid en levensvervulling.

 

Gabriel Quicke, priest of the diocese Bruges (Belgium), studied classic philology and obtained a doctorate with a dissertation entitled: Saint Augustine: A Spiritual Guide for Ecumenism Today: A Study of the ‘Tractatus in Iohannis Evangelium. He lived as Fidei Donum priest in Lebanon, where he worked as professor at the Major Seminary of the Fathers of Saint Paul in Harissa (the Greek Melkite Church). He was also assistant in a refugee camp for Palestinian Christians in Dbayeh and chaplain at the Saint Joseph University in Beirut. From 2009 to 2018 he was official at the Pontifical Council for Promoting Christian Unity and was responsible for the ecumenical dialogue among the Christians in the Middle East. Later he became professor at the Faculty of Theology and Religious Studies (KU Leuven).

Currently, he is Rector of the Royal Belgian Church and Foundation of Saint Julian of the Flemings. In addition to an academic appointment, he continues to work for Christians in the Middle East, and more specifically for orphans in Iraq, a commitment that moves him deeply and which he experiences as an ‘inclusion of gratitude’ and a ‘fulfilment in life’.