Ciska Wittouck

Ciska Wittouck

Ciska Wittouck studeerde klinische psychologie en criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze startte haar loopbaan als wetenschappelijk medewerker bij de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek aan de Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie van de UGent. Aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de UGent onderzocht ze de uitkomsten op het vlak van druggebruik en psychosociale levensdomeinen van de Gentse drugbehandelingskamer. Daarnaast heeft ze als klinisch psychologe gewerkt bij de intrapenitentiaire werking van het team forensische zorg van CGG Eclips vzw. Ze was coördinator van de permanente vorming ‘Forensische Gedragswetenschappen’ van de Associatie Universiteit Gent en co-editor van het ‘Handboek Forensische Gedragswetenschappen’. Ze behaalde de titel van doctor in de Criminologische Wetenschappen met het proefschrift ‘Persons with mental illness who offended and procedural justice – Giving voice to persons subjected to an internment measure about their interactions with power holders’. Momenteel is ze tewerkgesteld als postdoctoraal medewerker aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de UGent.