Stijn Vandevelde

Stijn Vandevelde

Prof. dr. Stijn Vandevelde is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek en onderzoeksinteresses richten zich onder meer op de forensische orthopedagogiek; de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met gedrags- en emotionele problemen; de ondersteuning van bijzondere doelgroepen in de orthopedagogiek (geïnterneerden (met een verstandelijke beperking), personen met verstandelijke beperkingen en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, drughulpverlening aan gedetineerden); Quality of Life (onder meer in de forensische hulpverlening) en het Good Lives Model; en theoretische orthopedagogiek. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift OOP – Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.