Chris Van den Wyngaert, Steven Vandromme & Philip Traest

Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen

295,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 395 5

Aantal pagina's

LV + 1480

Editie

12de herziene uitgave

Bindwijze

hardcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

‘Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen’ is een standaardwerk in de Belgische rechtsliteratuur.
Het boek werd voor de twaalfde editie volledig bijgewerkt tot 1 juli 2022.


In deze editie is, gewoontegetrouw, getracht om orde te brengen in een materie die steeds minder overzichtelijk wordt. Streefdoel is de lezer op een begrijpelijke manier te gidsen door dit doolhof.

Vele hoofdstukken werden grondig geactualiseerd ten gevolge van recente ontwikkelingen in de rechtspraak en de vele wijzigingen in de wetgeving. De ‘Potpourri II-wet’ (2016), die in de vorige editie uitgebreid aan bod kwam, is deels teruggeschroefd door het Grondwettelijk Hof. De essentiële veranderingen die tot snelle efficiëntiewinsten hadden moeten leiden, zoals het stuk over assisen en de veralgemeende correctionalisering, kunnen daardoor geen doorgang vinden.

Wat het materieel strafrecht betreft, worden in deze nieuwe editie een reeks belangrijke vernieuwingen en aanpassingen besproken, zoals de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, de strafuitvoering en de recidive, naast ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook is er het nieuwe Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet, dat kort wordt geschetst.

Op het gebied van het strafprocesrecht zijn naast een aantal punctuele wijzigingen de meest opvallende vernieuwingen de invoering van de burgerinfiltranten, de spijtoptantenregeling, de verfijning van de regeling van het deskundigenonderzoek en de aanpassing van de buitengerechtelijke afhandeling, en uiteraard ook de evoluties in de rechtspraak. De gedeeltelijke vernietiging van Potpourri II werd verwerkt, met toch nog aandacht voor de vernietigde regeling gezien mogelijke problemen van overgangsrecht in de eerstkomende jaren.

‘In de kenmerkende heldere en overzichtelijke stijl van barones en professor Van den Wyngaert, die voortaan wordt bijgestaan door twee experten-medeauteurs, professor dr. Philip Traest en Eerste substituut-procureur des Konings Steven Vandromme, wordt de techniciteit van het strafrecht, het strafprocesrecht en het strafuitvoeringsrecht op een bevattelijke manier ontsloten. Het oog voor detail en voor de meest recente rechtspraak en rechtsleer verbaast niet. De titel van het werk suggereert dat het strafrecht in hoofdlijnen wordt besproken. Dat is te bescheiden…’ – Koen Geens, minister van Justitie over de vorige editie


Professor Chris barones Van den Wyngaert doceerde gedurende bijna 25 jaar de vakken strafrecht en strafprocesrecht en is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij heeft talrijke publicaties op het gebied van het nationaal, het internationaal en het vergelijkend strafrecht op haar naam. Zij was lid van de Commissie Strafprocesrecht en rapporteur voor de International Law Association en de Association Internationale de Droit Pénal. Zij was visiting fellow aan de Universiteit in Cambridge en is honorair hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch. Haar werk werd bekroond met vijf eredoctoraten: Universiteit van Uppsala (Zweden, 2001), Vrije Universiteit Brussel (2009), Case Western Reserve University (USA, 2013), Universiteit Maastricht (2013), Universiteit van Stellenbosch (2018); en ontving het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (2017). In 2019 reikten de Association Internationale de Droit Pénal en het Max Planck Instituut voor Buitenlands en Internationaal Recht haar de H.H. Jescheck-prijs uit, alsook de Vespasianus Pella medaille. Zij was ad hoc-rechter in het Internationaal Gerechtshof (2000-2002) en vervolgens rechter in het Joegoslavië-tribunaal (2003-2009). In 2009 werd zij in New York door de vergadering van Verdragsluitende Partijen bij het Rome-Statuut verkozen tot rechter in het Internationaal Strafhof in Den Haag, voor een mandaat van 9 jaar. Zij is nu rechter in het Kosovo-tribunaal.

Eerste substituut-procureur des Konings Steven Vandromme is in 2001 afgestudeerd als licentiaat in de Rechten met grote onderscheiding. Hij is sinds 2007 verbonden aan het parket van de procureur des Konings in Antwerpen, als eerste substituut. Verder is hij als wetenschappelijk medewerker lid van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving aan de Universiteit Antwerpen. Hij is auteur van talrijke publicaties, o.a. in het Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Strafrecht en de Commentaar Strafrecht en Strafvordering.

Professor Philip Traest is buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en strafvordering aan de Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht. Hij is tevens advocaat aan de balie in Antwerpen. Hij is licentiaat in de rechten en in de criminologie (Universiteit Gent, resp. 1982 en 1983) en promoveerde in 1992 tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld ‘Het bewijs in strafzaken’. Philip Traest was lid van de Hoge Raad voor de Justitie van 2008 tot 2016. Hij was lid van de Commissie Strafprocesrecht en van de commissie die door de minister van Justitie werd belast met het uitwerken van een voorstel van hervorming van het Wetboek van Strafvordering. Hij is auteur van talrijke publicaties in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht (waaronder het bewijsrecht).

ISBN: 9789463713955

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Woord vooraf

Klik hier om het woord vooraf te lezen bij dit boek.

Preview