Frederik Peeraer

Algemene rechtsleer. Inleiding tot de rechtstheorie

25,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 274 3

Aantal pagina's

239

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Door de massale productie aan rechtsregels is het wet- en regelgevend kader vandaag zo goed als onmogelijk te overzien. Tegelijk zijn er talloze situaties waarin er vraag is naar een concrete rechtsregel, maar waar een dergelijke regel ontbreekt. Om rechtsregels weloverwogen te kunnen hanteren en om het recht op een verantwoorde manier mee te vormen, moeten juristen zich buigen over de kernvragen van hun discipline.

Wat is recht? Welke functies en doelstellingen heeft het? Wat zijn rechtsregels eigenlijk, en hoe verhouden zij zich tot elkaar? Die vragen staan centraal in Algemene rechtsleer. Inzichten uit de rechtsgeschiedenis, rechtsfilosofie, rechtssociologie en rechtsantropologie maken het mogelijk om die vragen tegen een ruimere maatschappelijke achtergrond te behandelen. Daarmee beoogt dit boek een wegwijzer te zijn door de jungle van het positieve recht en een denkkader aan te reiken dat de tand des tijds kan trotseren.

Het boek bestaat uit drie delen, elk gewijd aan een van de drie centrale vragen. Elk deel streeft ernaar te verduidelijken hoe en waarom de fundamentele vragen van het recht in de loop der tijd op een bepaalde manier zijn beantwoord en op welke manier dat vandaag gebeurt. Dankzij de talrijke verwijzingen kan de lezer met kennis van zaken een eigen antwoord tot stand brengen op die vragen.

Frederik Peeraer  is docent Methoden van het rechtswetenschappelijk onderzoek en Rechtstheorie aan de UGent

GPRC-uitgave (Guaranteed Peer Reviewed Content)

ISBN: 9789463712743

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Voorwoord

Klik hier om het voorwoord bij het boek te lezen.

Preview