Azad Zeeman

Dulden of meewerken? Een onderzoek naar de toepassing van het nemo tenetur-beginsel bij de sfeerovergang van controle naar opsporing

95,00

Categorie:

E-Book
ISBN

978 94 6371 156 2

Aantal pagina's

756

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

In een bestuursrechtelijk controleonderzoek zijn betrokkenen wettelijk gehouden tot het verlenen van medewerking. Een dergelijk onderzoek kan evenwel aanleiding geven tot een verdenking van wetsovertreding en daarmee tot de start van een opsporings- of boeteonderzoek.

Aan de hand van wetgeving, literatuur en jurisprudentie wordt in dit boek onderzocht tot welke beperkingen het fenomeen van de sfeerovergang leidt in het bestuurs- en strafrecht, voor de rechtsbescherming die aan het nemo tenetur-beginsel kan worden toegekend.

Controversieel is de verdachte die met een vordering tot uitlevering van documenten wordt geconfronteerd. De auteur concludeert dat de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) meer ruimte biedt voor de toepassing van het nemo tenetur-beginsel dan tot op heden is aangenomen in de Nederlandse rechtspraak.

Door de integrale theoretische behandeling van het bestuurs- en strafrecht, alsmede de concrete aanbevelingen, beoogt het boek een meerwaarde te zijn voor zowel de rechtspraktijk als de rechtswetenschap.

Azad Zeeman is werkzaam als (economisch) strafrechtadvocaat bij Vallenduuk Advocaten.  Voorheen was hij senior juridisch medewerker bij de rechtbank in Haarlem, met een accent op fraude en economisch gerelateerde strafzaken. Hij studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden (Strafrecht, en Staats- en bestuursrecht) en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze uitgave is het resultaat van zijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

ISBN: 9789463711562

Indien u de papieren versie én de ebookversie tegelijkertijd aankoopt, betaalt u voor beide producten samen € 134,99 i.p.v. € 166,25.

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview