Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel 1: Strafrecht (Studenteneditie)

Chris Van den Wyngaert & Steven Vandromme

Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel 1: Strafrecht (Studenteneditie)

65,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 396 2

Aantal pagina's

XXXV + 592

Editie

12de herziene uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

[Deze editie is uitsluitend voor studenten beschikbaar op vertoon van studentenkaart. De reguliere uitgave is als hardcovereditie verkrijgbaar ISBN: 9789463713955]

Het Handboek “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen” is in de loop der jaren uitgegroeid tot een standaardwerk, dat zowel door studenten als door rechtspractici wordt gebruikt. Door zijn heldere, synthetische formulering en de talrijke voorbeelden is dit een van de meest leesbare boeken uit de rechtsliteratuur.

Professor Chris barones Van den Wyngaert doceerde gedurende bijna 25 jaar de vakken strafrecht en strafprocesrecht en is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij heeft talrijke publicaties op het gebied van het nationaal, het internationaal en het vergelijkend strafrecht op haar naam. Zij was lid van de Commissie Strafprocesrecht en rapporteur voor de International Law Association en de Association Internationale de Droit Pénal. Zij was visiting fellow aan de Universiteit in Cambridge en is honorair hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch.

Haar werk werd bekroond met vijf eredoctoraten: Universiteit van Uppsala (Zweden, 2001), Vrije Universiteit Brussel (2009), Case Western Reserve University (USA, 2013), Universiteit Maastricht (2013), Universiteit van Stellenbosch (2018); en ontving het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (2017). In 2019 reikten de Association Internationale de Droit Pénal en het Max Planck Instituut voor Buitenlands en Internationaal Recht haar de H.H. Jescheck-prijs uit, alsook de Vespasianus Pella medaille.

Zij was ad hoc-rechter in het Internationaal Gerechtshof (2000-2002) en vervolgens rechter in het Joegoslavië-tribunaal (2003-2009). In 2009 werd zij in New York door de vergadering van Verdragsluitende Partijen bij het Rome-Statuut verkozen tot rechter in het Internationaal Strafhof in Den Haag, voor een mandaat van 9 jaar. Zij is nu rechter in het Kosovo-tribunaal.

Eerste substituut-procureur des Konings Steven Vandromme is in 2001 afgestudeerd als licentiaat in de Rechten met grote onderscheiding. Hij is sinds 2007 verbonden aan het parket van de procureur des Konings in Antwerpen, als eerste substituut. Verder is hij als wetenschappelijk medewerker lid van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving aan de Universiteit Antwerpen. Hij is auteur van talrijke publicaties, o.a. in het Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Strafrecht en de Commentaar Strafrecht en Strafvordering.

ISBN: 9789463713962

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.