Tom Vandromme, Diederik Vermeir, Sien Winters & Bernard Hubeau (Red.)

Sociale huisvesting in Vlaanderen. Blikken naar de toekomst

35,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 136 4

Aantal pagina's

351

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

met afbeeldingen in kleur

Categorie:

Beschrijving

De sociale huisvesting in Vlaanderen draagt bij aan de verwezenlijking van het grondrecht op wonen voor de zwakste huishoudens. Sociale woonactoren verhuren kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aan een afgelijnde doelgroep. Tegelijk is het aanbod sociale huurwoningen sterk ontoereikend, wat resulteert in aanzienlijke wachtlijsten. Daardoor kan het grondrecht op wonen van de huishoudens die (nog) geen toegang tot de sociale huur hebben, in het gedrang komen. Het sociale woonaanbod moet dus dringend omhoog, maar de financiering van sociale huisvestingsmaatschappijen staat onder druk. Tegelijk wijzigen de uitgangspunten van het sociale huurstelsel: de doelgroep wordt via de tijdelijke huurovereenkomsten sterker afgebakend en private ontwikkelaars krijgen een grotere rol via SVKpro. De sociale huisvesting staat dus voor grote uitdagingen.

In december 2018 organiseerden het Steunpunt Wonen en de Universiteit Antwerpen de ‘Discussiedagen Sociale Huisvesting’. Twee dagen lang gingen beleidsvertegenwoordigers, academici en woonactoren op basis van thematische papers met elkaar in dialoog over de toekomst van de sociale huisvesting. Dit boek bundelt deze papers en biedt daarom een interessante verzameling van verschillende visies over de toekomst van de sociale huisvesting.

Tom Vandromme is onderzoeker aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen en maakt deel uit van de redactieraad van het Rechtskundig Weekblad. Hij publiceert vooral over het grondrecht op wonen en het woonrecht.

Diederik Vermeir is onderzoeker aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen en van het Steunpunt Wonen. Hij is visitator bij de Visitatieraad voor sociale huisvestingsmaatschappijen, bestuurslid bij HUURpunt en lid van de redactieraad van het Tijdschrift van de Vrederechters.

Sien Winters is onderzoeksleider wonen bij het HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven en coördinator van het Steunpunt Wonen. Ze is als onafhankelijke deskundige lid van de Vlaamse Woonraad en van de jury stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen.

Bernard Hubeau is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en gastdocent aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is voorzitter van de Vlaamse Woonraad en van het sociaal verhuurkantoor Woonweb.

ISBN: 9789463711364

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Extra informatie

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

preview