Rieneke Pruis

Rieneke Pruis

Rieneke Pruis is onderwijskundige. Zij werkt als adviseur onderwijskwaliteit en kwaliteitsbeleid bij Stichting Prisma Almere en als adviseur begeleiding bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. De wisselwerking en balans tussen rationele, technische aspecten en mensgerichte, sociale aspecten van kwaliteitsontwikkeling hebben haar specifieke aandacht. Ze begeleidt schoolleiders, intern begeleiders in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs die met hun team onderzoekend willen samenwerken aan schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering.