Katrien Nijs

Katrien Nijs

Katrien Nijs was klastitularis in freinetgroepen en werkte als pedagogisch begeleider van freinetteams in basis- en secundair onderwijs. Zij was begeleider in de Vlaamse driejarige verdiepende freinetscholing en is actief in de freinetbeweging met veel contacten in de Franse en de internationale beweging. Sinds 2020 is zij leerkracht Nederlands in Franstalig freinetonderwijs.