Dorian Schaap

Dorian Schaap

Dorian Schaap verricht onderzoek naar het beleid rond en het functioneren, de organisatie en de legitimiteit van actoren in het veiligheidsdomein. Zijn proefschrift, ‘The police, the public, and the pursuit of trust’, was een internationaal vergelijkende studie van vertrouwen in de politie en politiële vertrouwensstrategieën. Hij is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.