Jonas Maas

Jonas Maas

Jonas Maas behaalde in 2021 zijn diploma Master in de Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is als doctoraatsonderzoeker verbonden aan het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht, faculteit Recht & Criminologie, Universiteit Gent. Zijn doctoraatsonderzoek houdt een historisch-criminologische studie in naar de private opsporingssector in België, waarbij de naoorlogse ontwikkelingen in beleid, regulering en aard van de sector in kaart gebracht worden. Daarnaast situeren zijn onderzoeksinteresses zich in de brede private veiligheidssector, politie, publiek-private samenwerking en historische criminologie.