Stephanie Beckers

Stephanie Beckers

Stephanie Beckers is criminologe en praktijkassistent aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) binnen de onderzoekslijn ‘Bestuurlijke en strafrechtelijke rechtshandhaving in Europees en vergelijkend perspectief’.

Publicaties