Loes van Wessum & Quinta Kools

Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren

21,90

Categorie:

ISBN

978 94 6371 118 0

Aantal pagina's

116

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

full colour

Categorie:

Beschrijving

In de afgelopen jaren hebben beide auteurs zich vanuit verschillende invalshoeken beziggehouden met professionalisering van leraren en de rol van de schoolleider daarbij. Ze hebben veel ervaring opgedaan met het begeleiden van professionaliseringstrajecten en met het zichtbaar maken en laten benoemen van leeropbrengsten door leraren. Daardoor hebben ze goed zicht gekregen op de wijze waarop leraren werken aan hun professionele groei. De opgedane ervaring willen ze delen met anderen. Deze publicatie brengt hun gezamenlijke inzichten rond professionalisering van leraren bij elkaar.

Het boek is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel biedt in vogelvlucht een theoretisch overzicht omtrent professionalisering van leraren. Het tweede deel presenteert een praktisch model voor het ontwerpen van professionaliseringstrajecten, het formuleren van de leerbehoeften en het in kaart brengen van de leeropbrengsten. Het model helpt lerende onderwijsprofessionals – leraren, lerarenopleiders, schoolleiders, bestuurders en onderwijsadviseurs – om grip te krijgen op hun leren. Het boek bevat links naar flitscolleges.

Loes van Wessum is associate lector ‘Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding’ bij de educatieve opleidingen van Windesheim Flevoland. Ze onderzoekt de wijze waarop leraren, schoolleiders en besturen professioneel groeien – gericht op het leren van leerlingen – en hoe de schoolcultuur hieraan een bijdrage kan leveren. Samen met schoolbesturen en scholen uit het primair en het voortgezet onderwijs ontwikkelt ze (in)formele leertrajecten, met een specifieke focus op leidinggeven aan een lerende school en gaat ze het effect hiervan na. Ze verbindt leren, werken en innovatie met praktijkonderzoek. Loes van Wessum publiceert voor het onderwijsveld boeken en artikelen, geeft presentaties en verzorgt interactieve bijeenkomsten.

Quinta Kools is lector ‘Wendbare onderwijsprofessionals’ bij de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. In haar lectoraatsonderzoek is professionalisering van leraren een belangrijk thema, met bijzondere aandacht voor informeel leren. Een nieuw thema in het lectoraat is ‘opleiden voor de toekomst’, waarbij het gaat over het toerusten van (aankomende) leraren met kennis en vaardigheden die hen in staat stellen het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Uitgangspunt bij het lectoraatsonderoek is de praktische toepasbaarheid in de lerarenopleiding en/of het onderwijsveld. Quinta Kools publiceert over haar werk, geeft workshops en lezingen en begeleidt scholen bij professionaliseringstrajecten.

ISBN: 9789463711180

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Flitscolleges

Hieronder vindt u de flitscolleges bij het boek:

Flitscollege p. 47:

Flitscollege p. 67:

Flitscollege 1 p. 98:

Flitscollege 2 p. 98:

Reflectieopdracht

Klik hier voor de reflectieopdracht ‘Professionaliseren op de werkplek’.

Preview

Video