Wied Ruijssenaars & Cécile Ruijssenaars-Elshoff

Berekend! Van rekenprobleem tot dyscalculie

89,90


ISBN

978 94 6371 314 6

Aantal pagina's

345

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit met afbeeldingen in kleur

Beschrijving

De kwaliteit van rekenkennis schiet dikwijls tekort. Niet-geautomatiseerde basiskennis leidt tot problemen in de verdere rekenontwikkeling: als het fundament niet stevig is, dan wankelt alles wat daarop voortbouwt. De analyse van het rekenen-in-uitvoering laat dat zien. Wat nodig is, is rekenhulp vanuit een totaalvisie op leren, kennis, diagnostiek en instructie. Dit vraagt deskundigheid en samenwerking van onderwijsgevende/begeleider, coördinator, rekenspecialist, orthopedagoog/psycholoog en overleg met leerling en opvoeders.

In drie praktijkgerichte hoofdstukken komen in Deel 1 aan bod: de achtergronden van niet-geautomatiseerd rekenen, van verklarend procesonderzoek en van methodische instructie. Het vierde hoofdstuk behandelt actuele thema’s uit literatuur en onderzoek.

Deel 2 werkt de achtergronden praktisch uit in het Verklarend Procesonderzoek Rekenen. Het omvat proeven die de kwaliteit van de basale rekenkennis in kaart brengen en de analyse van het rekenen-in-uitvoering ondersteunen, samen te vatten in het integratief beeld.

Voortbouwend op de eerste twee delen volgt in Deel 3 de Methodiek Berekend!. De methodiek streeft naar een zo volledig mogelijk niveau van automatisering van basale rekenkennis via op het individu afgestemde instructieprincipes. Het is geen programma met een rechte weg van A naar B. De principes gelden zowel voor de rekenspecialist en gedragswetenschapper, als voor de onderwijsgevende en de begeleider. Ze zijn leeftijd- en methode-onafhankelijk. Het opzoekboekje EHBI (Eerste Hulp Bij Instructie) bevat praktische handvatten en is een hulpmiddel voor overleg en afstemming tussen alle professionals.

De drie delen richten zich op elke professional die te maken heeft met rekenproblemen en dyscalculie, zowel in als na het basisonderwijs. De instructieprincipes zijn op elk niveau toepasbaar. De vragen na de hoofdstukken maken het boek ook geschikt voor opleidingen.

De auteurs hebben hun kennis over onderzoek, theorie en praktijk vertaald naar de praktijk van het onderwijs, de individuele diagnostiek, remediëring en aanpak/behandeling.

Wied Ruijssenaars is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen (na Leuven en Leiden) en publiceert over diagnostiek en behandeling.
Cécile Ruijssenaars-Elshoff is orthopedagoog met veel ervaring in onderwijs en hulpverlening (Vlaanderen, Nederland) en is coauteur van de (spelling)methodiek Geregeld!.

ISBN: 9789463713146


Verschillende gebruikspagina’s uit het boek kunt u downloaden via het tabblad ‘Downloadpagina’s‘.
Voor een persoonlijke toelichting door de auteurs kunt u enkele filmpjes bekijken via het tabblad ‘Video’s‘ .
Bij dit boek hoort ook een Opzoekboekje (te bestellen in een pakket van 10 exemplaren).
Voor extra informatie en ondersteuning: www.rekenproblemen-en-dyscalculie.com
Oefenapp voor het automatiseren van basiskennis: www.calcumapp.com


‘Een aanrader voor al wie kinderen met rekenproblemen vooruit wil helpen. Dit werk moet niet alleen gelezen worden. Het moet vooral ook toegepast worden in de (onderwijs)praktijk.’
– Prof. dr. Pol Ghesquière, KU Leuven

Recensie, Birgit Jaarsma-Mollers, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 61,3

“Beide auteurs hebben zich toegelegd op een omvangrijk naslagwerk waar voor het eerst diagnostiek onderzoek als behandeling van ernstige rekenproblemen en dyscalculie consequent vanuit één totaalvisie wordt aangeboden. Hoewel dyscalculie aan bekendheid wint, is er nog altijd een grote achterstand ten opzichte van de kennis en ervaring met dyslexie. … Des te belangrijker dat er nu een boek is dat theorie met praktijk koppelt, een methodiek is ontwikkeld en gebruikmaakt van een app en website als aanvullend materiaal.”

Recensie, Annemie Desoete, UGent en AHS Gent, Signaal Digitaal 2022-3

“Ik ga absoluut akkoord met Pol Ghesquière, die het voorwoord bij dit boek schreef, en stelt dat ‘dit boek een aanrader is voor al wie kinderen met rekenproblemen vooruit wil helpen. Dit werkt moet niet alleen gelezen worden. Het moet vooral toegepast worden in de (onderwijs)praktijk. Het boek is absoluut een aanrader voor wie zich wil herbronnen in wat bekend is rond dyscalculie. Het is heel toegankelijk geschreven, zonder aan wetenschappelijke correctheid in te boeten. Bovendien vinden we er concrete handvatten in om aan de slag te gaan. Zo is bijvoorbeeld deel 2 onmiddellijk bruikbaar. Dit boek krijgt een mooie plaats in mijn boekenkast, met dank en respect voor professor Ruijssenaars en zijn echtgenote.”

–> Lees de volledige recensie

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Voorwoord

Klik hier om het voorwoord bij dit boek te lezen.

Downloadpagina's

Deel 2

Verklarend Procesonderzoek Rekenen: Stappenschema
Verklarend Procesonderzoek Rekenen: Twee gestructureerde getallenlijnen

Invulbladen Verklarend Procesonderzoek Rekenen
Proef Gewone sommen Plus (Invulblad)
Proef Omgekeerde sommen Plus (Invulblad)
Proef Minsommen < 10 (Invulblad)
Proef Minsommen > 10 (Invulblad)
Proef Splitsingen tot 10 (Invulblad)
Proef wel of geen som (Invulblad)

Leesbladen Verklarend Procesonderzoek Rekenen
EST Plus 1: Basissommen
EST Plus 2: 1e Vereenvoudiging
EST Plus 3: 2e Vereenvoudiging
EST Min 1: Basissommen
EST Min 2: Vereenvoudiging
Proef 4×15 sommen Plus 1: +1/1+ & +2/2+
Proef 4×15 sommen Plus 2: +3/3+ & +4/4+
Proef 4×15 sommen Plus 3: +1/1+ t/m +4/4+
Proef 4×15 sommen Plus 4: +1/1+ t/m +9/9+
Proef 4×15 sommen Min 1: –1 & –2
Proef 4×15 sommen Min 2: –3 & –4
Proef 4×15 sommen Min 3: –1 t/m –4
Proef 4×15 sommen Min 4: –1 t/m –9
Leerproef Plus: 1e losse som
Leerproef Plus: 2e losse som
Leerproef Plus: 3e losse som
Leerproef Plus: 4e losse som
Leerproef Plus: Vier niet-geoefende sommen
Leerproef Min: 1e losse som
Leerproef Min: 2e losse som
Leerproef Min: 3e losse som
Leerproef Min: 4e losse som
Leerproef Min: Vier niet-geoefende sommen

Scoringsbladen Verklarend Procesonderzoek Rekenen
Scoring Inleidend gesprek
Scoring Afsluitend gesprek
Scoring Proef Tellen (D)
Scoring EST Plus (D/P/M)
Scoring EST Min (D-P-M)

Scoring Gewone en Omgekeerde sommen Plus (D)
Scoring 4×15 sommen Plus (D)
Scoring 4×15 sommen Min (D)
Scoring Minsommen < 10 en Minsommen > 10 (D)
Scoring Splitsingen tot 10 (D)
Scoring Leerproef Plus (D/P/M)
Scoring Leerproef Min (D/P/M)
Scoring Wel of geen som (M/D)

Samenvattend overzicht resultaten van de proeven

Somschema’s Verklarend Procesonderzoek Rekenen
Somschema 49 + 23
Somschema 23 + 59
Somschema 46 − 24
Somschema 93 − 59

Samenvatting van de getoetste hypothesen Verklarend Procesonderzoek Rekenen

Procesmodel voor uitwerking resultaten Verklarend Procesonderzoek Rekenen

Integratief beeld Verklarend Procesonderzoek Rekenen


Deel 3

Hulpschema’s beslissingen en taakanalyse Methodiek Berekend!
Afvinkschema beslissingen en vragen bij plannen/geven van instructie
Invulschema taakanalyse

Stappenschema Methodiek Berekend!

Procesmodel Methodiek Berekend!

Invulschema instructieprincipes

Invulschema stimulus-responscombinaties

Invulschema belemmerende en begunstigende condities

Mengpaneel als kennis- en instructieprofiel

Instructieformulier voorbereiding

Hulpschema Diagnostisch gesprek en Reageren op problemen

Video's

 

Preview