Lucie Van Mierlo & Esther den Doelder

Van struikel- naar springblokken. Sensomotoriek als hulp bij spelling

23,90


ISBN

978 94 6371 388 7

Aantal pagina's

136

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit met kleurenafbeeldingen

Beschrijving

Van struikelblokken naar springblokken met de methodiek ‘KLAASJE’

De schrijf- en leesvaardigheid van kinderen en jongeren is zelden zo belangrijk geweest als nu. Taal is overal. Je leest en schrijft e-mails en chatberichten, je leest websites en blogs, taal is de basis voor het lezen van boeken en cursussen. Taal was echter nog nooit zo complex. Om tot correct spellen te komen is voldoende leertijd fundamenteel.

Dit boek legt het proces van leren uit aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Hierbij staat sensomotorische ondersteuning centraal. Deze ondersteuning helpt leerlingen belangrijke informatie te onthouden. Uniek voor dit boek is de ontwikkelde spellingsmethodiek die gegroeid is uit jarenlange ervaring binnen sensomotoriek en spellingonderwijs. De methodiek is erg toegankelijk voor zowel het kind als de begeleider en kan ingezet worden bij remediëring of als differentiatie.

Het boek combineert de kennis en vaardigheden van beide auteurs en zet deze om in een kwalitatieve methodiek die onmisbaar is voor ouders, leerkrachten, logopedisten en beleidsmakers.

Lucie Van Mierlo studeerde ‘zorgverbreding en remediërend leren’ en ‘Educational Theory’. Ze staat actief voor de klas en begeleidt teams in transitie naar dynamische scholen, waarbij beweging een belangrijke rol inneemt. Bovendien fungeert ze geregeld als gastdocent aan verschillende hogescholen en geeft ze uiteenlopende lezingen en workshops in binnen- en buitenland.

Esther den Doelder is van opleiding leerkracht lager onderwijs en logopediste. In haar logopedische praktijk begeleidt ze kinderen met leerstoornissen en gaat hierbij steeds op zoek naar de meest efficiënte manier om de kinderen (en hun begeleiders) te ondersteunen. Naast verantwoordelijke van haar zelfstandige praktijk is ze tevens praktijkdocent aan de Arteveldehogeschool Gent binnen de opleiding Logopedie.

ISBN: 9789463713887

Voordracht Het Boekenvirus 2022

 

*** Logopedie 2, recensie Sandy Wynants, maart-april 2023

Voor de professional, die gespecialiseerd is in lezen/schrijven, vrezen we dat hij/zij zowel theoretisch als praktisch op zijn/haar honger blijft zitten. Het boek mist een diepgaandere bespreking van de methodiek, opdat het gemakkelijker vertaalbaar is naar de praktijk. Enkele casusbesprekingen hadden hier een meerwaarde geweest, naast de praktische aanbevelingen en weetjes die de auteurs reeds gaven.

*** Signaal Digitaal, recensie Françoise Cours, oktober 2022

Je merkt dat de auteurs van dit pareltje weten waarover ze spreken. Het werd een vlotlezend boekwerk waarbij praktijkvoorbeelden en weetjes evenwichtig worden afgewisseld met theorie. De auteurs houden een pleidooi voor een samenspel van sensorische, motorische en cognitieve aspecten bij het leren in het algemeen en het leren van de spelling in het bijzonder. Dit leidde tot de methodiek ‘Klaasje’.  (…)

Het is een inspirerend boek waar je ongetwijfeld ook elementen uit andere methodieken in terugvindt, zoals o.a. het idee om met gekleurde blokjes te werken, de indeling in de drie woordcategorieën, het idee van schrijven als inprentmethodiek. Helemaal vernieuwend is het dus niet, maar dat is ook helemaal niet de ambitie van de auteurs. Ze wilden eerder op basis van hun jarenlange ervaring met struikelende kinderen en hun bevindingen van wat werkt in de praktijk, op zoek gaan naar wetenschappelijke evidentie. Het is dan ook een mooi voorbeeld van evidence-based practice.

Het is een boek voor logopedisten, maar ook voor remedial teachers en leerkrachten; kortom
voor iedereen die een effectieve spellingsmethodiek wil aanreiken.

–> Lees de volledige recensie

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Preview