Pieter Goessaert

Oefenpakket Wiskunde

155,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 185 2

Aantal pagina's

253 + computerprogramma

Editie

2de, herziene uitgave 2020

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Dit pakket bevat: handleidingen, oefeningen basissommen, oefeningen en correctiesleutel getallenkennis en bewerkingen, en een computerprogramma

Dit pakket omvat getallenkennis, bewerkingen en het memoriseren van basisrekensommen.

Vele leerlingen leren het allemaal als vanzelf. Andere leerlingen hebben het er heel wat moeilijker mee. Voor hen is een stappenplan ontwikkeld. Een systematische aanpak is immers van essentieel belang. Met het stappenplan wordt de leerling als het ware verplicht om de goede som in het langetermijngeheugen op te slaan en uiteindelijk te memoriseren.

Bij het onderdeel memoriseren kan een computerprogramma worden gebruikt.

Pieter Goessaert, psycholoog, was verbonden aan het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Oostende. Hij begeleidde onder meer scholen uit het buitengewoon, speciaal onderwijs.

ISBN: 9789463711852

Indien u tegelijk ook het Oefenpakket Spelling aankoopt, betaalt u voor beide producten samen slechts € 210 i.p.v. € 310.

Inleiding

Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen.

Basissommen memoriseren

Hier vindt u een voorbeeld van enkele oefeningen voor het memoriseren van basissommen.

Getallenkennis oefenbladen

Hier vindt u enkele oefenbladen getallenkennis uit het boek.

Getallenkennis correctiesleutel

Hier vindt u een voorbeeld van een correctiesleutel voor de oefenbladen getallenkennis.

Preview

Veelgestelde vragen

Kunnen wij een inzagepakket inzien?

Op onze website vindt u bij elk product de meest uitgebreide informatie onder verschillende tabbladen: beschrijving, inleiding, toetsen, screenshots van het computerprogramma, inkijkbladzijden (preview).

Wij sturen geen fysieke pakketten toe.

Ik heb een pakket aangekocht. Hoe kom ik aan het bijkomende computerprogramma?

Kijk even op de achterkant van het eerste blad. Daar staat het e-mailadres aangegeven waar u het computerprogramma kunt aanvragen. U krijgt het dan per kerende e-mail toegestuurd.

Zijn er andere scholen met wie we contact kunnen opnemen over de pakketten?

Om privacyredenen mogen we niet meedelen welke scholen hebben aangekocht. Dat zijn vertrouwelijke klantgegevens (GDPR).

Een onafhankelijke beoordeling leest u bijvoorbeeld hier:
Boeketje Onderwijs 2.0, Lieven Coppens: https://boeketjeonderwijs.com/2020/05/03/

Wij willen graag informatie over de digitale verwerking van de toetsen. Kunnen jullie dat toelichten?

De toetsen worden in een onafhankelijk computerprogramma ingegeven, dat u bij aankoop per e-mail ontvangt. Dat computerprogramma kan op elke gewenst toestel geïnstalleerd worden en door elke leerkracht worden bijgehouden.

Wij gebruiken Smartschool als digitaal platform.

Een te importeren bestand voor het onderdeel ‘Wiskunde’ is gratis beschikbaar.

Voor ‘Spelling’ is het bestand momenteel nog niet beschikbaar.

De mogelijkheid bestaat om de normen in Smartschool te integreren.

Bij het nieuwe taakanalytisch volgsysteem voor wiskunde lees ik dat de toetsen van het eerste tot het 5de leerjaar gaan, terwijl bij spelling de toetsen tot en met het 6de leerjaar gaan. Is hier een reden voor?

De signaaltoetsen gelden zowel voor spelling als wiskunde tot eind 5de leerjaar.

Bij de taakanalytische toetsen is er qua te testen niveau een verschil, maar dit berust op toeval. Er zit dus geen enkele redenering achter.

Zijn deze toetsen zoals de oude toetsen gekoppeld aan iOmniwize?

Er is geen koppeling met iOmniwize.

Kunnen we ze vanuit iOmniwize ingeven en oproepen of is het een apart programma?

U krijgt een apart, zelfstandig programma.

Is er één beheerder van het computerprogramma of kan elke leerkracht de gegevens invullen?

Elke leerkracht kan de gegevens invullen. Er is dus geen beperking qua aantal computers waarop de programma’s geïnstalleerd mogen worden.

De toets is ook gemaakt voor begin of einde schooljaar en deze blijkt dezelfde te zijn. Is het de bedoeling dat we hiermee de oude LVS-toetsen vervangen? Tot op vandaag hadden we een LVS-toets begin, midden en einde schooljaar. Of moeten we dit zien als een extra signaliseringsmiddel?

De normering van de toetsen werd tijdens de tweede helft van de maand september uitgevoerd en doet dus een uitspraak over het niveau dat een leerling bij het eind van een leerjaar bereikt.

Dit LVS kan de andere toetsen vervangen. Er valt te discussiëren over genormeerde toetsen voor het midden van een leerjaar omdat het aanbod van de leerstof op dat moment van klas tot klas kan verschillen.

De signaaltoetsen zijn bedoeld om in korte tijd een onderscheid te maken tussen leerlingen die op het gewenste niveau staan en leerlingen die een achterstand opgelopen hebben. De taakanalytische toetsen worden afgenomen van die laatste groep leerlingen en geven aan met welke leerinhouden de leerling problemen heeft.

ZILL

Het onderdeel Wiskunde werd in de zomer 2020 nog verfijnd en is aangepast aan ZILL.