Ariane van Dijk, Hanne Touw & Sofie Sergeant

Dialoogkaarten inclusief onderwijs

24,00


ISBN

978 94 6371 486 0

Aantal pagina's

36 kaarten + toelichting

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

doos met kaartenset

Uitvoering

met illustraties in kleur

Beschrijving

Deze kaartenset is in herdruk. Nieuwe bestellingen worden midden juli uitgeleverd.

Bestelt u voor een school of instelling die sluit tijdens de zomervakantie, dan is het wellicht beter om een privéadres op te geven voor de verzending.

De ‘Dialoogkaarten inclusief onderwijs’ zijn ontstaan naar aanleiding van gesprekken over inclusie in het Nederlandse werkveld. Nu de ontwikkeling richting inclusieve scholen is ingezet, komen diverse vragen naar voren. Hoe gaan we inclusief onderwijs organiseren? Hoe brengen we onderwijsprofessionals op constructieve wijze met elkaar in gesprek over inclusief onderwijs? Hoe krijgen we zicht op wat we al doen, waar we sterk in zijn en wat ons nog te doen staat?

De ‘Dialoogkaarten inclusief onderwijs’ zijn ontwikkeld voor mensen binnen het onderwijsveld. De gesprekken rond deze kaarten kunnen een eerste aanzet zijn tot visievorming. Wat is een eerste stap die we kunnen zetten? Welke vervolgstappen wil en kan een onderwijsorganisatie zetten?


Je vindt in deze kaartenset 36 kaarten: dialoogkaarten, themakaarten, interventiekaarten en een verdiepingskaart.

De kaarten zijn uitgewerkt volgens 10 thema’s:
1. Leiderschap en management
2. Schoolbrede ontwikkeling
3. De schoolbrede omgeving
4. Communicatie in de school
5. Het ontwikkelingspotentieel van leerlingen en medewerkers
6. Curriculumplanning voor inclusief onderwijs
7. Verschillend en toch verbonden
8. Onderwijs en leerstrategieën
9. Klassenmanagement
10. Het ondersteunen en waarderen van het leren.

De teksten van de kaartenset zijn uitgewerkt door Ariane van Dijk, Hanne Touw en Sofie Sergeant (Hogeschool Utrecht). De illustraties zijn van Michael Giangreco en cartoonist Kevin Ruelle, en Sofie Sergeant en cartoonist René Krewinkel. De auteurs werkten samen met cartoonisten, omdat humor en ernst elkaar nodig hebben, ook in het samen realiseren van inclusief onderwijs.


Ariane van Dijk is ruim dertig jaar werkzaam in en voor het onderwijs. Na een start als leerkracht en intern begeleider binnen het gespecialiseerd onderwijs heeft zij ruim tien jaar als onderwijsadviseur gewerkt en scholen begeleid en ondersteund bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Sinds 2021 werkt zij als hogeschooldocent voor de Master EN en de post hbo-opleiding voor intern begeleiders, aan het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (IVOO), verbonden aan de Hogeschool Utrecht.

Drs. Hanne Touw is docent/onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht (HU). Hanne Touw is docent in het IvOO-bachelor- en masterprogramma, verantwoordelijk voor curriculumontwikkeling, in-service lerarenopleiding en ondersteuning van personeel in zowel reguliere als speciale scholen met schoolontwikkelingsprojecten. Centraal in haar werk staan de thema’s inclusief onderwijs, transdisciplinaire samenwerking, de stem van studenten en ouders, en de toegevoegde waarde van een diverse schoolgemeenschap, zowel op studenten- als op personeelsniveau.

Sofie Sergeant is hoofddocent Burgerschap & Inclusie aan de hogeschool Utrecht. Haar PhD-project is geworteld in een nationaal project gefinancierd door ZonMW ‘Working Together, Learning Together’, een inclusief onderzoeksproject over het ontwikkelen van training en coaching voor inclusieve onderzoeksteams.

ISBN: 9789463714860

Toelichting spel

Klik hier om de toelichting te lezen.

Afbeelding inhoud

Video speelwijze