Hanne Touw

Hanne Touw

Drs. Hanne Touw is docent/onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht (HU). Ze is docent in het IvOO-bachelor- en masterprogramma, verantwoordelijk voor curriculumontwikkeling, in-service lerarenopleiding en ondersteuning van personeel in zowel reguliere als speciale scholen met schoolontwikkelingsprojecten. Centraal in haar werk staan de thema’s inclusief onderwijs, transdisciplinaire samenwerking, de stem van studenten en ouders, en de toegevoegde waarde van een diverse schoolgemeenschap, zowel op studenten- als op personeelsniveau.