Wenckje Jongstra

Wenckje Jongstra

Wenckje Jongstra behaalde een master in Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en een doctoraat Theoretische Linguïstiek aan de University of Toronto. Ze is hogeschoolhoofddocent aan de Hogeschool KPZ. De afgelopen jaren diende ze als director of studies van twee masteropleidingen en als docent-onderzoeker in het lectoraat Narratieve Professionele Identiteit. Momenteel is ze als programmaleider van de programmalijn Taalstimulering verantwoordelijk voor verschillende onderzoek- en innovatieprojecten. Ze werkt hiervoor samen met studenten, leraren, lerarenopleiders en wetenschappers. Daarnaast begeleidt ze een Kenniskring Taal waaraan lerarenopleiders en taalspecialisten van verschillende schoolbesturen participeren.