Marleen Pirotte

Marleen Pirotte

Marleen Pirotte studeerde in 1983 af als assistente in de psychologie aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool. In december 1983 startte ze haar loopbaan in Heder, eerst als opvoedster, daarna als hoofdopvoedster en vanaf 2000 als assistente in de psychologie in het intern GGZ-team. In 2008 behaalde ze haar certificaat voor de ADOS module 1 en 2 (Autism Diagnostic Observarion Scale). Ze volgde in 2010-2011 een gespecialiseerde vorming ‘psychotherapie met mensen met een verstandelijke beperking’. Als lid van het GGZ-team doet zij voornamelijk onderzoek naar cognitieve mogelijkheden en beleving en testing bij een vermoeden van autismespectrumstoornissen. Verder heeft ze zich toegelegd op het begeleiden van mensen met een (meervoudige) beperking en moeilijkheden in de communicatie.