Ton Notten

Ton Notten

Ton Notten combineerde ruim veertig jaar functies bij hogescholen en universiteiten. Hij was wetenschappelijk medewerker Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam, docent en studieleider Sociale Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam, lector Opgroeien in de stad aan de Hogeschool Rotterdam, en professor Sociale Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderwerpen voor multidisciplinair onderwijs en onderzoek zijn: sociale en culturele pedagogiek, het onderwijs- en jeugdbeleid, in het bijzonder Urban Education, de ‘sociale kwaliteit’ van de krimp-, topkrimp- en anticipatieregio’s, en van de transities van landelijke voorzieningen (zorg, jeugd, arbeidsmarktparticipatie) naar honderden gemeenten, grote en kleine, welvarende en zorgelijke steden en dorpen.