Natalie Aga

Natalie Aga

Natalie Aga behaalde het diploma van Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek, aan de Universiteit Gent. Daarna studeerde ze af als Licentiaat in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen aan de KU Leuven. Na een stage in de Zuid-Afrikaanse Pollsmoor Maximum Security Prison (Kaapstad) startte ze haar loopbaan binnen het forensische werkveld, meer bepaald met het bieden van ortho-agogische ondersteuning aan geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking. Ze stond als ortho-agoge in om de individuele ondersteuningsnoden af te stemmen op de justitiële vereisten. Ze oefende de functie van ortho-agoge uit zowel binnen de gevangenis van Gent (OBRA vzw) als binnen een gespecialiseerde afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis (Itinera vzw). Later nam ze de functie van seksuologe (OBRA vzw) op in het arresthuis van Gent, ter ondersteuning van de seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking. Dit in combinatie met de coördinatiefunctie van het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent (PFPCG vzw). Tevens was ze binnen verschillende strafinrichtingen actief als beleidsmedewerker voor de Vlaamse overheid in het kader van de implementatie van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Ze behaalde de titel van doctor in de Pedagogische Wetenschappen met het proefschrift ‘Recovery of persons labeled as not criminally responsible: a qualitative study grounded in lived experieces’.