Janine Janssen

Janine Janssen

Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties binnen het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Binnen dit lectoraat doet zij samen met docenten, studenten en mensen uit de praktijk onderzoek dat zich richt op de professionalisering van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals huiselijk geweld, loverboy-problematiek en geweld door professionals in instellingen. Naast haar werk als lector werkt Janine ook als hoofd onderzoek bij het Nationaal Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie. Hier verricht zij onderzoek naar achtergronden en verschijningsvormen van eerzaken en andere gewelddadige fenomenen die vallen onder de noemer geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ze is van huis uit cultureel antropoloog en heeft altijd gewerkt op het onderzoeksterrein van de criminologie. Zij deed (promotie)onderzoek in het Nederlandse gevangeniswezen en naar processen van sociale uitsluiting en maatschappelijke kwetsbaarheid. Janine is onder meer lid van de kernredactie van de Cahiers Politiestudies.