Rona van Oudenhoven

Rona van Oudenhoven

Rona Jualla van Oudenhoven is een onafhankelijke managementconsultant. Ze was professor en onderzoeker, bekleedde hoge posities bij de Ministeries van Openbaar Bestuur en Sociale Ontwikkeling, Trinidad en Tobago, en bij Durham College, Canada. Ze pleit voor sociale rechtvaardigheid en een op rechten gebaseerde benadering van beleids- en programmeringsinitiatieven, in het bijzonder initiatieven die betrekking hebben op kwetsbare en gemarginaliseerde personen.