Ilse Hardy

Ilse Hardy

Ilse Hardy studeerde in 1991 af als professioneel bachelor in de orthopedagogie aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen. Datzelfde jaar begon haar loopbaan in Heder, eerst als opvoedster, later als teamcoach en vanaf 2014 als therapeut in de Interactionele Vormgeving. In 2004 behaalde ze haar getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid. Ze volgde in 2011-2015 de vierjarige therapieopleiding Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie in Berchem. Nadien bleef ze zich bijscholen, onder meer in Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness en Compassietraining, psychotrauma, EFT… Ze volgde verschillende vormingen rond NAH en ASS. Als lid van het brede GGZ-team in Heder werkt zij vooral met volwassenen met een meervoudige beperking en personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ze heeft bijzondere interesse in het begeleiden van teams. Buiten haar loopbaan bij Heder werkt zij ook in De Tuin Van Plato in Edegem, een praktijk die zich voornamelijk richt op personen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornissen en hun familie. Ze is daarnaast redactielid van het tijdschrift Metafoor, gelinkt aan de beroepsvereniging V.V.T.I.V. – Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving.