Kees Vernooy

Begrijpend lezen op de basisschool. De tekst centraal

27,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 394 8

Aantal pagina's

186

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Het belang van goed kunnen begrijpend lezen is groot, zowel voor de toekomst van de leerlingen als voor de samenleving. In de praktijk is begrijpend lezen een complexe vaardigheid waarmee veel kinderen in Nederland en Vlaanderen moeite hebben. Toch is het een vaardigheid die ze later nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Dit boek biedt leraren en scholen handvatten om het leesonderwijs in kaart te brengen en te verbeteren. Belangrijke vragen zijn:

  • Krijgt (begrijpend) lezen voldoende en op een goede manier aandacht in onze school?
  • Hoe kan het beter?
  • Komt kennisontwikkeling in onze school voldoende aan bod?

Verder wordt ingegaan op factoren die het begrijpend lezen als proces sterk beïnvloeden, zoals de rol van vloeiend lezen, woordenkennis, tekstkennis en het kunnen monitoren van het proces van begrijpend lezen. Ook wordt stilgestaan bij de rol van de tekst, want leerlingen hebben uitdagende niet te gemakkelijke teksten nodig. Naast leesinhoudelijke zaken is er ook aandacht voor hoe het beste expliciet en motiverend onderwijs in het begrijpen van teksten kan worden gegeven.

Dit boek is geschikt voor het verbeteren van de praktijk van begrijpend lezen in scholen, maar kan ook gebruikt worden in opleidingen en bij nascholingsactiviteiten.

Dr. Kees Vernooy was als wetenschappelijk projectleider betrokken bij diverse bekende Nederlandse leesprojecten, zoals het Expertis-project Stap voor stap beter begrijpend lezen en het succesvolle Enschedese Lees- en rekenverbetertraject, dat een sterke verbetering van de leesresultaten van de leerlingen liet zien. Vernooy is een pleitbezorger voor op wetenschappelijke kennis gebaseerde onderwijsvernieuwingen.

ISBN: 9789463713948

 

*** Column Aleid Truijens, De Volkskrant, 7 september 2022

Het is helaas niet zo dat kinderen van nature meteen lol hebben in lezen. Lezen wordt pas leuk als je het kunt. Iemand moet het je leren. Veel lezen uit zelfgekozen boeken is niet genoeg. Essentieel zijn duidelijke instructies, geschikte boeken en achteraf nagaan of kinderen er iets van hebben begrepen. Er is in Nederland veel bekend over effectief leesonderwijs – lees het werk van onderzoekers als Anna Bosman en Kees Vernooy – maar vaak bereikt die kennis de scholen niet.

*** Recensie J. de Waal-Bogers, Nederlands Tijdschrift voor Logopedie 94(1), maart 2023

Deze uitgave beschrijft recente wetenschappelijke inzichten over begrijpend lezen. Voor logopedisten die werken op scholen en logopedisten die leerlingen begeleiden met problemen hebben op het gebied van begrijpend lezen, geeft dit boek een overzicht aan kennis hierover.
In dit boek worden alle variabelen die begrijpend lezen kunnen beïnvloeden, helder uiteen gezet. Ook wordt aandacht gegeven aan de preventie van problemen met begrijpend lezen bij risicoleerlingen. Het onderwijs in begrijpend lezen wordt beschreven aan de hand van belangrijke inzichten uit onderzoek. De inzichten worden vertaald naar praktische aandachtspunten voor scholen zodat les in begrijpend lezen gemakkelijk en aan de hand van checklists onder de loep genomen kan worden.

*** Recensie Nederlandse Bibliotheekdienst, februari 2023

Dit boek biedt leraren handvatten om het leesonderwijs in kaart te brengen en te verbeteren, met aandacht voor zowel de positie van begrijpend lezen in het basisonderwijs als meer praktische en leesinhoudelijke aspecten, zoals de rol van woordkennis, het monitoren van het proces van begrijpend lezen, het niveau van de tekst en methodes om effectief en motiverend leesonderwijs te geven. ‘Begrijpend lezen op de basisschool’ is helder en inzichtelijk geschreven. Met opdrachten en enkele schema’s in zwart-wit. Vooral geschikt voor professionals in het basisonderwijs.

*** Recensie Thieu Dollevoet, Instituut Onderwijs en Ondersteuning, 9 februari 2023

Verklaringen voor de teruglopende resultaten van Nederlandse leerlingen zijn onvoldoende aandacht voor technisch lezen, zwak ontwikkeld begrijpend luisteren en de eenzijdige gerichtheid van de leesstrategieën. In het boek worden mogelijke oplossingen beschreven. Via ambitieuze instructie, effectieve schoolleiding, samenwerkende leraren, een ondersteunende omgeving en ouder- en buurtbetrokkenheid kan het leesniveau weer worden verhoogd. (…)

De auteur reikt de belangrijkste opbrengsten over (begrijpend) lezen aan. Daarnaast verheldert hij de knelpunten en reikt hij nuttige oplossingen aan. Het boek laat zich niet zo makkelijk lezen vanwege de vele opsommingen. Het biedt wél een spiegel om hier als team echt werk van te maken.

–> Lees de volledige recensie

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Voorwoord

Klik hier om het voorwoord bij het boek te lezen.

Preview