Begrijpend lezen op de basisschool. De tekst centraal

Kees Vernooy

Begrijpend lezen op de basisschool. De tekst centraal

27,00

Categorie:

ISBN

978 94 6371 394 8

Aantal pagina's

186

Editie

nieuwe uitgave

Bindwijze

softcover

Uitvoering

zwart-wit

Categorie:

Beschrijving

Het belang van goed kunnen begrijpend lezen is groot, zowel voor de toekomst van de leerlingen als voor de samenleving. In de praktijk is begrijpend lezen een complexe vaardigheid waarmee veel kinderen in Nederland en Vlaanderen moeite hebben. Toch is het een vaardigheid die ze later nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Dit boek biedt leraren en scholen handvatten om het leesonderwijs in kaart te brengen en te verbeteren. Belangrijke vragen zijn:

  • Krijgt (begrijpend) lezen voldoende en op een goede manier aandacht in onze school?
  • Hoe kan het beter?
  • Komt kennisontwikkeling in onze school voldoende aan bod?

Verder wordt ingegaan op factoren die het begrijpend lezen als proces sterk beïnvloeden, zoals de rol van vloeiend lezen, woordenkennis, tekstkennis en het kunnen monitoren van het proces van begrijpend lezen. Ook wordt stilgestaan bij de rol van de tekst, want leerlingen hebben uitdagende niet te gemakkelijke teksten nodig. Naast leesinhoudelijke zaken is er ook aandacht voor hoe het beste expliciet en motiverend onderwijs in het begrijpen van teksten kan worden gegeven.

Dit boek is geschikt voor het verbeteren van de praktijk van begrijpend lezen in scholen, maar kan ook gebruikt worden in opleidingen en bij nascholingsactiviteiten.

Dr. Kees Vernooy was als wetenschappelijk projectleider betrokken bij diverse bekende Nederlandse leesprojecten, zoals het Expertis-project Stap voor stap beter begrijpend lezen en het succesvolle Enschedese Lees- en rekenverbetertraject, dat een sterke verbetering van de leesresultaten van de leerlingen liet zien. Vernooy is een pleitbezorger voor op wetenschappelijke kennis gebaseerde onderwijsvernieuwingen.

ISBN: 9789463713948

 

Column Aleid Truijens, De Volkskrant, 7 september 2022

Het is helaas niet zo dat kinderen van nature meteen lol hebben in lezen. Lezen wordt pas leuk als je het kunt. Iemand moet het je leren. Veel lezen uit zelfgekozen boeken is niet genoeg. Essentieel zijn duidelijke instructies, geschikte boeken en achteraf nagaan of kinderen er iets van hebben begrepen. Er is in Nederland veel bekend over effectief leesonderwijs – lees het werk van onderzoekers als Anna Bosman en Kees Vernooy – maar vaak bereikt die kennis de scholen niet.

Inhoudsopgave

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Voorwoord

Klik hier om het voorwoord bij het boek te lezen.

Preview